• Українська
 • English
 • Русский

12 червня 2014 року на секції «Інформатики» кафедри комп'ютерних наук вперше відбувся захист бакалаврських робіт іноземних студентів з країн Африки (Нігерія, Конго).

Тематики робіт були пов'язані з моделюванням та прогнозуванням економічних процесів, розробкою Web-ресурсів та інформаційно-аналітичних систем.

Студенти достойно представили англійською мовою свої бакалаврські робіти та відповіли на запитання державної екзаменаційної комісії.

Загалом на секції інформатики навчається більше двадцяти студентів за англомовною програмою навчання з країн Конго, Нігерії, Індії, Норвегії, Іраку.

Бажаємо випускникам подальших успіхів і сподіваємося на плідну співпрацю при виконанні магістерських робіт.

На фото зліва направо: Раджі Сафійуллахі Абіодун, Шаповалов Сергій Павлович, Діору Ебрухор-Тоборе Рейчел, Макая Нсімба, Ігбоабучі Чіноніє, Томас Афоларін Темітопе, Проценко Олена Борисівна, Великодний Дмитро Володимирович

Home Тематика робіт
Тематика кваліфікаційних робіт PDF Друк e-mail

Кваліфікаційні роботи виконуються за тематикою:

 1. Математичне моделювання природничих та соціально-економічних систем. А саме:
  • системний аналіз природничих, технічних, соціально-економічних процесів та систем;
  • розроблення математичних моделей природничих, технічних, соціально-економічних процесів та систем;
  • статистичного моделювання та прогнозування;
  • оптимізаційного математичного моделювання та оцінки точності та адекватності математичних моделей.
 2. Системний аналіз даних та інформаційних потоків. А саме:
  • проектування інформаційних потоків;
  • пошук та систематизація інформації;
  • статистична обробка даних.
 3. Розробка обчислювальних алгоритмів та алгоритмів обробки даних. А саме:
  • формалізація обчислювальних задач та планування комп'ютерного експерименту;
  • розроблення та програмна реалізація розрахункових та оптимізаційних задач;
  • аналіз результатів обчислювань та комп'ютерного експерименту.
 4. Об'єктно-орієнтований підхід. А саме:
  • об'єктно-орієнтоване моделювання;
  • об’єктно-орієнтоване програмування.
 5. Методологія та технологія розроблень програмного та інформаційного забезпечення. А саме:
  • технологія розроблення загального та спеціалізованого програмного забезпечення на основі міжнародних та вітчизняних стандартів;
  • організація розроблення програмного забезпечення та управління проектами;
  • проблеми програмного інтерфейсу;
  • візуалізація результатів розрахунків;
  • використання технологій мультимедіа;
  • системи штучного інтелекту;
  • методів налагодження програм.
 6. Технологія розробки, експлуатації та супроводу комп’ютерних мереж. А саме:
  • проектування та розробка комп'ютерних мереж;
  • розробка програмного забезпечення комп’ютерних мереж.
 7. Методологія використання Internet-технологій. А саме:
  • розробка Інтернет-додатків;
  • адміністрування Інтернет-серверів.
 8. Проектування баз даних та СУБД. А саме:
  • розроблення структури бази даних;
  • розподілені бази даних;
  • СУБД;
  • програмне забезпечення інформаційних систем.

Кваліфікаційна магістерська робота повинна мати характер дослідницької роботи в галузі інформатики, або проекту з розроблення програмного забезпечення, або методичної розробки у галузі викладання інформатики. Вона повинна свідчити про можливості майбутнього магістра виконувати самостійні наукові дослідження.

Кваліфікаційні роботи зі спеціальності "Комп'ютеризовані системи управління та автоматика" виконуються за тематикою:

1. Розробка або модернізація систем керування технологічними комплексами та окремими технологічними агрегатами. А саме:

 • опис технологічного комплексу (агрегату);
 • його структура, склад устаткування;
 • характеристика приводів виконавчих механізмів;
 • номенклатура продукції;
 • опис технологічного процесу;
 • вимоги до законів руху робочих органів виконавчих механізмів, взаємодія механізмів;
 • опис локальних систем керування  приводами виконавчих механізмів і їх математичні моделі;
 • вимоги до інтегральної системи керування технологічним комплексом (агрегатом);
 • вибір керуючого пристрою (програмованого контролера), його опис;
 • алгоритм керування;
 • моделювання процесів керування;
 • аналіз чутливості алгоритму керування до збурень;
 • програмування обчислювальних пристроїв.

2. Розробка (проектування) автоматизованих приводів технологічних агрегатів. У коло питань, що розглядаються в цих проектах, входять:

 • технічний опис технологічних агрегатів;
 • опис технологічних функцій, що виконуються технологічними агрегатами;
 • функції виконавчого механізму технологічних агрегатів в технологічному процесі;
 • вимоги до приводів виконавчих механізмів;
 • уніфікація приводів виконавчих механізмів і локальні системи керування приводами;
 • вибір типів приводів виконавчих механізмів;
 • розрахункова схема механічної частини електроприводу (гідро-, пневмоприводу);
 • розрахунок потужності і вибір комплектного електроприводу (гідро-, пневмоприводу);
 • технічний опис комплектного автоматизованого приводу;
 • функціональна та структурна схеми автоматизованого приводу;
 • синтез системи автоматичного керування приводом, розрахунок параметрів регуляторів, корекція;
 • аналіз якості процесів керування приводом;
 • алгоритм цифрового керування приводом на базі мікропроцесорного керуючого пристрою, програмування мікропроцесорної системи керування приводом;
 • техніко-економічні показники.

3.  Розробка (проектування) елементів (пристроїв) систем керування і автоматики. У коло питань, що розглядаються в цих проектах, входять:

 • функціональне призначення та область застосування проектованого пристрою;
 • математичний і алгоритмічний опис функцій, що виконуються цим пристроєм;
 • технічні вимоги;
 • схемотехніка пристрою та його конструктивне виконання;
 • вибір комплектуючих;
 • моделювання;
 • програмне забезпечення;
 • виготовлення дослідного зразка пристрою та його випробування;
 • техніко-економічні показники.

4. Розробки в області інформаційних технологій і комп'ютерних систем. У коло питань, що розглядаються в цих проектах, входять:

 • опис функцій, що виконуються інформаційною системою;
 • алгоритм функціонування системи;
 • архітектура комп'ютерної мережі;
 • програмне забезпечення;
 • вибір технічних засобів комп'ютерної мережі;
 • протоколи передачі та обробки інформації;
 • техніко-економічні показники.