• Українська
  • English
  • Русский

12 червня 2014 року на секції «Інформатики» кафедри комп'ютерних наук вперше відбувся захист бакалаврських робіт іноземних студентів з країн Африки (Нігерія, Конго).

Тематики робіт були пов'язані з моделюванням та прогнозуванням економічних процесів, розробкою Web-ресурсів та інформаційно-аналітичних систем.

Студенти достойно представили англійською мовою свої бакалаврські робіти та відповіли на запитання державної екзаменаційної комісії.

Загалом на секції інформатики навчається більше двадцяти студентів за англомовною програмою навчання з країн Конго, Нігерії, Індії, Норвегії, Іраку.

Бажаємо випускникам подальших успіхів і сподіваємося на плідну співпрацю при виконанні магістерських робіт.

На фото зліва направо: Раджі Сафійуллахі Абіодун, Шаповалов Сергій Павлович, Діору Ебрухор-Тоборе Рейчел, Макая Нсімба, Ігбоабучі Чіноніє, Томас Афоларін Темітопе, Проценко Олена Борисівна, Великодний Дмитро Володимирович

Home Історія кафедри
Історія кафедри комп'ютерних наук PDF Друк e-mail

Кафедра інформатики заснована у 2002 році. З 2006 року випускає фахівців за спеціальністю «Інформатика», а з 2009 року - за спеціальністю «Інформаційні технології проектування».

Першим кроком на шляху створення кафедри інформатики став наказ по Сумському філіалу Харківського політехнічного інституту №144-І від 10.09.1990 року про створення кафедри прикладної математики. Завідувачем кафедри був призначений професор, доктор фізико-математичних наук Фiльштинський Леонiд Аншелович. Кафедра організує і проводить навчальний процес з дисциплін комп’ютерного напряму та обчислювальної математики.

З 1991 р. кафедру очолює кандидат фізико-математичних наук, доцент Любчак Володимир Олександрович. Під його керівництвом сформовано колектив кваліфікованих фахівців, створюється навчально-методична база і розпочато підготовку студентів за спеціальністю "Прикладна математика".

У 1993 р. при кафедрі створений Центр комп’ютерних технологій і закладені основи комп’ютерно-інформаційної мережі інституту. Впроваджені в дію автоматизована система управління "Університет", система дистанційного навчання та Web-ресурсів університету.

Кафедра інформатики була організована як самостійний підрозділ згідно наказу №125-І від 20.06.2002 року по Сумському державному університету в результаті структурної реорганізації кафедри прикладної математики. Підготовку за спеціальністю "Прикладна математика" доручено кафедрі прикладної математики та механіки, а за спеціальністю "Інформатика" – кафедрі інформатики.

У 2003 році відкрито магістратуру зі спеціальності "Інформаційні технології проектування", а у 2008 році - магістратуру зі спеціальності "Інформатика".

Згідно наказу №69-I від 11 лютого 2009 року відбулося об’єднання кафедри інформатики з кафедрою інформаційних технологій проектування, яка увійшла у склад кафедри інформатики в якості секції інформаційних технологій проектування (ІТП). Секція ІТП бере свій початок від кафедри основ проектування машин, яка в свою чергу була створена шляхом декількох етапів реформування, починаючи від кафедри нарисної геометрії і графіки, заснованої у 1972 р.

Згідно наказу №572-I від 30 червня 2010 року у склад кафедри інформатики увійшла кафедра комп'ютеризованих систем управління в якості секції комп'ютеризованих систем управління (КСУ). Кафедра КСУ була заснована в 1991 році шляхом виділення із кафедри загальної електротехніки та електроніки.

В 2012 році відкрито магістратуру зі спеціальності "Комп'ютеризовані системи управління та автоматика". Випускники отримають кваліфікацію "Інженер-дослідник з комп'ютерних систем".