• Українська
 • English
 • Русский

Програма підсумкової науково-практичної конференції другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з групи спеціальностей «Інформатика і кібернетика

Звіт про проведення підсумкової науково-практичної конференції другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з групи спеціальностей «Інформатика і кібернетика»

Анотації робіт студентів науково-практичної конференції другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з групи спеціальностей «Інформатика і кібернетика

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук на кращу роботу серед студентів навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з групи спеціальностей «Інформатика і кібернетика» (далі – Конкурс), який, відповідно до наказу МОН України № 1079 від 13.10.2015 року буде проводитись на базі Сумського державного університету з групи спеціальностей «Інформатика і кібернетика» з розподілом на такі секції:

1. Секція «Інформатика», яка включає питання: інформаційно-комунікаційні технології інтелектуальні-інформаційні технології; прикладна та соціальна інформатика; математичне моделювання та обчислювальні методи.

2. Секція «Кібернетика», яка включає питання: комп’ютеризовані системи керування та робототехніка; інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень; медична та біологічна інформатика та кібернетика; системи та засоби штучного інтелекту;    розпізнавання образів; соціальна та економічна кібернетика.

3. Секція «Теоретична кібернетика»: інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень, системи та засоби штучного інтелекту, комп’ютеризовані системи керування та робототехніка, машинний зір, теорія розпізнавання образів.

4. Секція «Прикладна кібернетика»: технічна кібернетика, нейрокомп’ютинг, медична та біологічна кібернетика, соціальна та економічна кібернетика; гуманітарна кібернетика.

Для участі у Конкурсі необхідно надіслати на адресу Сумського державного університету кращі студентські наукові роботи (не більше 3 робіт на конкурс з ВНЗ на кожну секцію), оформлені згідно з «Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук» за такими вимогами:

-          до кожної наукової роботи переможців першого туру Конкурсу додається анотація наукової роботи;

-          прізвища та ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва вищого навчального закладу в конкурсних роботах, а також в інших документах, замінюються шифром (не більше двох слів);

-          в окремому запечатаному конверті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника;

-          на Конкурс подаються наукові роботи, відповідно оформлені, а саме: текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль – 14, з одного боку аркуша паперу формату А4 (210×297 мм). Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків. Зміни щодо обсягу робіт можуть вноситись базовими вищими навчальними закладами зі згоди Всеукраїнського оргкомітету. Наукова робота обов’язково повинна мати назву, план, список використаної літератури;

-          до наукової роботи, в разі наявності, додаються акт про впровадження її результатів, копії патентів, статей автора, тощо;

-          креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на листі стандартного розміру.

-          конкурсні роботи будуть перевірятися на плагіат, тому разом з друкованою роботою необхідно надіслати СD-диск із електронним варіантом роботи.

Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог Порядку проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, галузева конкурсна комісія повертає її до вищого навчального закладу (обов’язково із зазначенням причин).

Регламент проведення Конкурсу:

-          подання робіт на конкурс (за поштовим штемпелем) до 26 січня 2016 р.;

-          підведення підсумків першого туру Конкурсу (заочного рецензування робіт) до 24 лютого 2016 р.;

-          направлення запрошень для участі у другому турі Конкурсу (очного) (у тому числі електронною поштою) до 10 березня 2016 р.;

-          проведення другого туру Конкурсу у формі конференції (захист робіт претендентами у переможці) 24-25 березня 2016 р.

Запрошення для участі у роботі підсумкової науково-практичної конференції будуть надіслані авторам кращих наукових робіт.

Усі витрати, пов’язані з участю у Всеукраїнській науково-практичній конференції,  бере на себе ВНЗ, представником якого є претендент у переможці.

Просимо надати свої пропозиції щодо участі представників вищого навчального закладу у роботі конкурсної комісії не пізніше 21 грудня 2015 р.

Роботи надсилати за адресою:

Галузевій конкурсній комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

з групи спеціальностей «Інформатика і кібернетика»

Сумський державний університет

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Контактна інформація:

+38(0542)77-08-27

099 0344570

E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Шелехов Ігор Володимирович, відповідальний секретар

Додаткова інформація:

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2015/2016 навчальному році» № 1079 від 13.10.2014 р.

Додаток  2 до наказу Міністерства освіти і науки  № 1193 від 21.10.2014 р. «Галузі наук, голови галузевих конкурсних комісій, базові вищі навчальні заклади Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з  природничих, технічних та гуманітарних наук  у 2014 – 2017 н. р.»

Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

Положення про організацію Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у Сумському державному університеті

Звіт про проведення підсумкової науково-практичної конференції другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з групи спеціальностей «Інформатика і кібернетика» 2014-15 р

Home
Новини PDF Друк e-mail

Розпочинається Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2016/2017 н.р.

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 1266 від 20.10.2016 р. упродовж січня-березня 2017 року буде проведено ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році із галузі науки «Інформатика і кібернетика».

Дізнайся більше...


Аспірантура за спеціальністю 122 - комп'ютерні науки та інформаційні технології

Запрошуємо вас на навчання за науково-освітньою програмою підготовки доктора філософії з комп'ютерних наук та інформаційних технологій. Програма розроблена відповідно до місії університету, спрямована на здобуття особою компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Дізнайся більше...ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

Щиро вітають з успішним захистом

кандидатської дисертації та здобуттям наукового ступеня кандидата технічних наук

Парфененко Юлію Вікторівну

Бажаємо творчої наснаги та подальших успіхів

у науковій та практичній діяльності!


Результати Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2015/2016 н.р. з групи спеціальностей «Інформатика і кібернетика»

24-25 березня 2016 року було проведено підсумкову науково-практичну конференцію другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з групи спеціальностей «Інформатика і кібернетика».

Дізнайся більше...


Студенти спеціальності "Інформаційні технології проектування" відзначились значними досягненнями та успіхами в конкурсах студентських наукових робіт


Протягом березня - квітня 2016 року традиційно проводилися підсумкові сесії науково-практичних конференцій ІІ турів Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт. Студенти Сумського державного університету кафедри комп’ютерних наук секції інформаційних технологій проектування в черговий раз відзначились значними досягненнями та успіхами.

Дізнайся більше...


Студенти спеціальності "Інформаційні технології проектування" посіли почесні місця в олімпіадах різних рівнів


Студенти спеціальності «Інформаційні технології проектування» відзначилися цього року не лише в науковій роботі. Успіхів досягли вони і в навчанні, показавши гарні знання в олімпіадах різного рівня.

Дізнайся більше...


Студентами IV курсу спеціальності “Інформаційні технології проектування” отримано патент України


8 лютого 2016 року замісник декана з навчально-організаційної роботи факультету ЕлІТ Б. В. Гайдабрус вручив патент України № 104103 на корисну модель «Механічний безмуфтовий прес» його авторам – студентам групи ІТ-21 Миколі Бахмач і Богдану Наливайко та доценту Віталію Сергійовичу Запорожченко.

Дізнайся більше...


 


ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

Щиро вітають з успішним захистом

кандидатської дисертації та здобуттям наукового ступеня кандидата технічних наук

Береста Олега Бориссовича

Бажаємо творчої наснаги та подальших успіхів

у науковій та практичній діяльності!


Магістрантами спеціальності “Інформаційні технології проектування” отримано патент України на корисну модель


3 листопада 2015 року на засіданні секції «Інформаційних технологій проектування», кафедри «Комп’ютерних наук» відбулося вручення патенту України № 100414 на корисну модель «Вертикальний штампувальний прес» його авторам – магістрантам групи ІТм-51 Асі Крамар, Віталію Зубко, Андрію Соболю та доценту Віталію Сергійовичу Запорожченко.

Дізнайся більше...


Дізнайся більше...


 


ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

Щиро вітають з успішним захистом

кандидатських дисертацій та здобуттям наукового ступеня кандидатів технічних наук

Кузікова Бориса Олеговича
Мартиненка Сергія Сергійовича
Саада Абдулах Саад Мохамед Джулгам
Москаленка В'ячеслава Васильовича
Зленко Віталія Олександровича

Бажаємо творчої наснаги та подальших успіхів

у науковій та практичній діяльності!

 
Загальна інформація PDF Друк e-mail

Спеціальності:

 • "Інформатика" за напрямом 6.040301 "Інформатика";
 • "Інформаційні технології проектування" за напрямом 6.050101 "Комп'ютерні науки".
 • "Комп'ютеризовані системи управління та автоматика" за напрямом 6.050201 "Системна інженерія".

Завідувач кафедри:
Довбиш Анатолій Степанович,
доктор технічних наук, професор.

Завідувач секції "Інформатика":
Великодний Дмитро Володимирович, 
Кандидат фiзико-математичних наук, спецiальнiсть Фізика приладів, елементів і систем (Сумський державний університет, Україна).

Бондар

Завідувач секції "Інформаційні технології проектування":
Бондар Олександр В'ячеславович,
кандидат технічних наук, доцент.

Завідувач секції "Комп’ютеризовані системи управління"
Черв'яков Володимир Дмитрович,
кандидат технічних наук, доцент.

 
Інформація про спеціальності PDF Друк e-mail

Студенти спеціальності «Інформатика» одержують за період навчання неперервну скрізну підготовку з сучаних технологій програмування. Крім того, набувають знання з аналізу і синтезу інтелектуальних систем різного призначення, у тому числі здатних самонавчатися, захисту інформації, розпізнавання образів, штучних нейронних мереж, Web-дизайну та інше.

За спеціальністю «Інформатика» здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою за триступеневою системою:

 • «бакалавр» - за напрямом 6.040302 «Інформатика» з терміном навчання 4 роки;
 • «спеціаліст» - за спеціальністю 7.040302 «Інформатика» з терміном навчання 1 рік, присвоюється кваліфікація «аналітик-програміст»;
 • «магістр» - за спеціальністю 8.040302 «Інформатика» з терміном навчання 1 рік, присвоюється кваліфікація «магістр з інформатики».

Підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Інформатика» здійснюється за денною, заочною та дистанційною формами навчання за профілізаціями: «Інформаційні та інтелектуальні технології прийняття рішень» та «Комп'ютерний дизайн».

Спеціальність «Інформаційно-комунікаційні технології» (ІКТ) акредитована за 4-м рівнем акредитації. За період навчання студенти отримують фундаментальні теоретичні та практичні знання з проектування інформаційних мереж та інформаційно-комунікаційних систем, а також навички розробки, налагодження, обслуговування та адміністрування програмного та апаратного забезпечення Інтернет-серверів, інформаційних порталів та веб-інтерфейсів.

Секція інформатики, яка входить до складу кафедри комп'ютерних наук, здійснює підготовку фахівців кваліфікаційних рівнів:

 • «бакалавр» - за напрямом 6.040302 «Інформатика» спеціалізація «Інформаційно-комунікаційні технології» з терміном навчання 4 роки (в навчальній план підготовки бакалаврів включено ряд нових професійно-орієнтованих дисциплін за напрямом ІКТ);
 • «магістр» - за спеціальністю 8.04030204 «Інформаційно-комунікаційні технології» з терміном навчання 1 рік, присвоюється кваліфікація «Аналітик з комп’ютерних комунікацій».

Спеціальність «Інформаційні технології проектування» акредитована за 4-м рівнем акредитації (ліцензія Міністерства освіти і науки України АВ №395899 від 29.07.2008 р.). Секція інформаційних технологій проектування (ІТП), яка входить до складу кафедри комп'ютерних наук, здійснює підготовку фахівців кваліфікаційних рівнів:

 • «бакалавр» - за напрямом 6.050101 «Комп’ютерні науки» з терміном навчання 4 роки;
 • «спеціаліст» - за спеціальністю 7.080402 «Інформаційні технології проектування» з терміном навчання 1 рік, присвоюється кваліфікація «Інженер із застосування комп’ютерів»;
 • «магістр» - за спеціальністю 8.080402 «Інформаційні технології проектування» з терміном навчання 1 рік, присвоюється кваліфікація «Аналітик комп'ютерних систем».

Підготовка спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Інформаційні технології проектування» здійснюється за денною та заочною формами навчання за профілізаціями: "Інформаційні технології проектування" та "Технології обробки інформації".

Спеціальність «Комп'ютеризовані системи управління та автоматика» акредитована за 4-м рівнем акредитації. Випускники мають високий рівень комп'ютерної, електротехнічної та системотехнічної підготовки, здатні вирішувати задачі автоматизації діючого виробництва і створення нових систем управління на базі інформаційних технологій.

Секція комп’ютеризованих систем управління (КСУ), яка входить до складу кафедри комп'ютерних наук, здійснює підготовку фахівців кваліфікаційних рівнів:

 • «бакалавр» - за напрямом 6.050201  «Системна інженерія» з терміном навчання 4 роки, присвоюється кваліфікація бакалавр з системної інженерії за фаховим спрямуванням комп'ютеризовані системи управління та автоматика (фахівець з інформаційних технологій);
 • «спеціаліст» - за спеціальністю 7.05020101 «Комп'ютеризовані системи управління та автоматика» з терміном навчання 1 рік, присвоюється кваліфікація «Інженер з комп'ютерних систем»;
 • «магістр» - за спеціальністю 8.05020101 «Комп'ютеризовані системи управління та автоматика» з терміном навчання 1 рік, присвоюється кваліфікація «Інженер-дослідник з комп'ютерних систем».

Підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Комп'ютеризовані системи управління та  автоматика» здійснюється за денною та заочною формами навчання за профілізаціями.