• Українська
 • English
 • Русский

Програма підсумкової науково-практичної конференції другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з групи спеціальностей «Інформатика і кібернетика

Звіт про проведення підсумкової науково-практичної конференції другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з групи спеціальностей «Інформатика і кібернетика»

Анотації робіт студентів науково-практичної конференції другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з групи спеціальностей «Інформатика і кібернетика

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук на кращу роботу серед студентів навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з групи спеціальностей «Інформатика і кібернетика» (далі – Конкурс), який, відповідно до наказу МОН України № 1079 від 13.10.2015 року буде проводитись на базі Сумського державного університету з групи спеціальностей «Інформатика і кібернетика» з розподілом на такі секції:

1. Секція «Інформатика», яка включає питання: інформаційно-комунікаційні технології інтелектуальні-інформаційні технології; прикладна та соціальна інформатика; математичне моделювання та обчислювальні методи.

2. Секція «Кібернетика», яка включає питання: комп’ютеризовані системи керування та робототехніка; інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень; медична та біологічна інформатика та кібернетика; системи та засоби штучного інтелекту;    розпізнавання образів; соціальна та економічна кібернетика.

3. Секція «Теоретична кібернетика»: інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень, системи та засоби штучного інтелекту, комп’ютеризовані системи керування та робототехніка, машинний зір, теорія розпізнавання образів.

4. Секція «Прикладна кібернетика»: технічна кібернетика, нейрокомп’ютинг, медична та біологічна кібернетика, соціальна та економічна кібернетика; гуманітарна кібернетика.

Для участі у Конкурсі необхідно надіслати на адресу Сумського державного університету кращі студентські наукові роботи (не більше 3 робіт на конкурс з ВНЗ на кожну секцію), оформлені згідно з «Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук» за такими вимогами:

-          до кожної наукової роботи переможців першого туру Конкурсу додається анотація наукової роботи;

-          прізвища та ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва вищого навчального закладу в конкурсних роботах, а також в інших документах, замінюються шифром (не більше двох слів);

-          в окремому запечатаному конверті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника;

-          на Конкурс подаються наукові роботи, відповідно оформлені, а саме: текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль – 14, з одного боку аркуша паперу формату А4 (210×297 мм). Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків. Зміни щодо обсягу робіт можуть вноситись базовими вищими навчальними закладами зі згоди Всеукраїнського оргкомітету. Наукова робота обов’язково повинна мати назву, план, список використаної літератури;

-          до наукової роботи, в разі наявності, додаються акт про впровадження її результатів, копії патентів, статей автора, тощо;

-          креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на листі стандартного розміру.

-          конкурсні роботи будуть перевірятися на плагіат, тому разом з друкованою роботою необхідно надіслати СD-диск із електронним варіантом роботи.

Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог Порядку проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, галузева конкурсна комісія повертає її до вищого навчального закладу (обов’язково із зазначенням причин).

Регламент проведення Конкурсу:

-          подання робіт на конкурс (за поштовим штемпелем) до 26 січня 2016 р.;

-          підведення підсумків першого туру Конкурсу (заочного рецензування робіт) до 24 лютого 2016 р.;

-          направлення запрошень для участі у другому турі Конкурсу (очного) (у тому числі електронною поштою) до 10 березня 2016 р.;

-          проведення другого туру Конкурсу у формі конференції (захист робіт претендентами у переможці) 24-25 березня 2016 р.

Запрошення для участі у роботі підсумкової науково-практичної конференції будуть надіслані авторам кращих наукових робіт.

Усі витрати, пов’язані з участю у Всеукраїнській науково-практичній конференції,  бере на себе ВНЗ, представником якого є претендент у переможці.

Просимо надати свої пропозиції щодо участі представників вищого навчального закладу у роботі конкурсної комісії не пізніше 21 грудня 2015 р.

Роботи надсилати за адресою:

Галузевій конкурсній комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

з групи спеціальностей «Інформатика і кібернетика»

Сумський державний університет

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Контактна інформація:

+38(0542)77-08-27

099 0344570

E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Шелехов Ігор Володимирович, відповідальний секретар

Додаткова інформація:

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2015/2016 навчальному році» № 1079 від 13.10.2014 р.

Додаток  2 до наказу Міністерства освіти і науки  № 1193 від 21.10.2014 р. «Галузі наук, голови галузевих конкурсних комісій, базові вищі навчальні заклади Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з  природничих, технічних та гуманітарних наук  у 2014 – 2017 н. р.»

Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

Положення про організацію Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у Сумському державному університеті

Звіт про проведення підсумкової науково-практичної конференції другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з групи спеціальностей «Інформатика і кібернетика» 2014-15 р

Home Штат кафедри
Штат кафедри PDF Друк e-mail

Штат кафедри комп'ютерних наук

Довбиш Анатолій Степанович, завідувач кафедри, професор, д.т.н.

Секція "Інформаційно-комунікаційні технології"

 1. Великодний Дмитро Володимирович, завідувач секції, к.ф.-м.н.
 2. Авраменко Віктор Васильович, доцент, к.т.н.
 3. Бабій Михайло Семенович, доцент, к.т.н
 4. Боровик Валентина Олександрівна, доцент, к.т.н.
 5. Зленко Віталій Олександрович, асистент.
 6. Калашников В’ячеслав Віталійович, професор, д.т.н.
 7. Козинець Михайло Володимирович, ст. викладач, к.т.н.
 8. Берест Олег Борисович, ст. викладач, к.т.н.
 9. Кузіков Борис Олегович, асистент.
 10. Мартиненко Сергій Сергійович, асистент.
 11. Маслова Зоя Іванівна, доцент, к.т.н.
 12. Москаленко В’ячеслав Васильович, асистент.
 13. Назаренко Людмила Дмитрівна, ст. викладач.
 14. Ободяк Віктор Корнелійович, доцент, к.т.н.
 15. Петров Сергій Олександрович, ст. викладач, к.т.н.
 16. Проценко Олена Борисівна, доцент, к.ф.-м..н.
 17. Тиркусова Надія Володимирівна, доцент, к.ф.-м.н.
 18. Шаповалов Сергій Павлович, доцент, к.т.н.
 19. Шелехов Ігор Володимирович, ст. викладач, к.т.н.

Секція "Інформаційні технології проектування"

 1. Шендрик Віра Вікторівна, доцент, к.т.н., завідувач секції, доцент, к.т.н.
 2. Баранова Ірина Володимирівна, заступник завідувача секції, доцент, к.т.н.
 3. Алексенко Ольга Василівна, доцент, к.т.н.
 4. Ващенко Світлана Михайлівна, старший викладач, к.т.н.
 5. Гайдабрус Богдан Володимирович, старший викладач, к.т.н.
 6. Концевич Валерій Георгійович, доцент, к.т.н.
 7. Кузнєцов Едуард Геннадійович, асистент, к.т.н.
 8. Лавров Євгеній Анатолійович, професор, д.т.н.
 9. Марченко Анна Вікторівна, доцент, к.т.н.
 10. Неня Віктор Григорович, доцент, к.т.н.
 11. Федотова Наталія Анатоліївна, старший викладач, к.т.н.
 12. Чибіряк Яна Іванівна, доцент, к.т.н.
 13. Бондар Олександр В’ячеславович, доцент, к.т.н.

Секція "Комп'ютеризовані системи управління"

 1. Черв'яков Володимир Дмитрович, завідувач секції, доцент, к.т.н.
 2. Павлов Андрій Володимирович,заступник завідувача секції, доцент, к.ф.-м.н.
 3. Самедов Юсіф Фахратович, доцент, к.т.н.
 4. Толбатов Володимир Аронович, доцент, к.т.н.
 5. Кулінченко Георгій Васильович, доцент, к.т.н.
 6. Соколов Сергій Вікторович, доцент, к.ф.-м.н.
 7. Журба В’ячеслав Олегович, доцент, к.ф.-м.н.
 8. Панич Андрій Олександрович, асистент.