• Українська
 • English
 • Русский

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ до аспірантури для здобуття освітнього рівня «доктор філософії» за спеціальністю 122 - комп’ютерні науки та інформаційні технології

Запрошуємо вас на навчання за науково-освітньою програмою підготовки доктора філософії з комп'ютерних наук та інформаційних технологій.

Програма розроблена відповідно до місії університету, спрямована на здобуття особою компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ

Обсяг програми

60 кредитів ЄКТС

Шифр та назва програми

122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Рівень програми

Третій рівень вищої освіти, восьмий рівень Національної рамки кваліфікацій

Галузь знань, спеціальність

12 - інформаційні технології

122 - комп'ютерні науки та інформаційні технології

Особливості програми

Програма сформована як оптимальне поєднання академічних та професійних вимог. Орієнтована на формування у аспірантів компетентностей щодо набуття глибинних знань зі спеціальності, володіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, набуття універсальних навичок дослідника та представлення власних результатів досліджень в усній та письмовій формі, зокрема іноземною мовою.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Наявність вищої освіти ступеня магістра

Контактна інформація

Доктор технічних наук, професор Довбиш Анатолій Степанович

Завідувач кафедри комп’ютерних наук,

Завідувач лабораторії інтелектуальних систем


Сумський державний університет,

вул. Римського-корсакова, 2

40007, м. Суми, Україна

Email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Teл: +38 (0542) 77-08-27

Fax: +38 (0542) 68-77-54

Prof. Anatoliy Dovbysh, Doctor of Sciences

Head of Computer Science Department,

Head of Intellectual Systems Laboratory


Sumy State University,

Rymskiy-Korsakov Str., 2

40007, Sumy, Ukraine

Email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Tel: +38 (0542) 77-08-27

Fax: +38 (0542) 68-77-54

Додаткова інформація:

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Пояснювальна записка да навчального плану

Інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення спеціальності

Home Штат кафедри
Штат кафедри PDF Друк e-mail

Штат кафедри комп'ютерних наук

Довбиш Анатолій Степанович, завідувач кафедри, професор, д.т.н.

Секція "Інформаційно-комунікаційні технології"

 1. Великодний Дмитро Володимирович, завідувач секції, к.ф.-м.н.
 2. Авраменко Віктор Васильович, доцент, к.т.н.
 3. Бабій Михайло Семенович, доцент, к.т.н
 4. Боровик Валентина Олександрівна, доцент, к.т.н.
 5. Зленко Віталій Олександрович, асистент.
 6. Калашников В’ячеслав Віталійович, професор, д.т.н.
 7. Козинець Михайло Володимирович, ст. викладач, к.т.н.
 8. Берест Олег Борисович, ст. викладач, к.т.н.
 9. Кузіков Борис Олегович, асистент.
 10. Мартиненко Сергій Сергійович, асистент.
 11. Маслова Зоя Іванівна, доцент, к.т.н.
 12. Москаленко В’ячеслав Васильович, асистент.
 13. Назаренко Людмила Дмитрівна, ст. викладач.
 14. Ободяк Віктор Корнелійович, доцент, к.т.н.
 15. Петров Сергій Олександрович, ст. викладач, к.т.н.
 16. Проценко Олена Борисівна, доцент, к.ф.-м..н.
 17. Тиркусова Надія Володимирівна, доцент, к.ф.-м.н.
 18. Шаповалов Сергій Павлович, доцент, к.т.н.
 19. Шелехов Ігор Володимирович, ст. викладач, к.т.н.

Секція "Інформаційні технології проектування"

 1. Шендрик Віра Вікторівна, доцент, к.т.н., завідувач секції, доцент, к.т.н.
 2. Баранова Ірина Володимирівна, заступник завідувача секції, доцент, к.т.н.
 3. Алексенко Ольга Василівна, доцент, к.т.н.
 4. Ващенко Світлана Михайлівна, старший викладач, к.т.н.
 5. Гайдабрус Богдан Володимирович, старший викладач, к.т.н.
 6. Концевич Валерій Георгійович, доцент, к.т.н.
 7. Кузнєцов Едуард Геннадійович, асистент, к.т.н.
 8. Лавров Євгеній Анатолійович, професор, д.т.н.
 9. Марченко Анна Вікторівна, доцент, к.т.н.
 10. Неня Віктор Григорович, доцент, к.т.н.
 11. Федотова Наталія Анатоліївна, старший викладач, к.т.н.
 12. Чибіряк Яна Іванівна, доцент, к.т.н.
 13. Бондар Олександр В’ячеславович, доцент, к.т.н.

Секція "Комп'ютеризовані системи управління"

 1. Черв'яков Володимир Дмитрович, завідувач секції, доцент, к.т.н.
 2. Павлов Андрій Володимирович,заступник завідувача секції, доцент, к.ф.-м.н.
 3. Самедов Юсіф Фахратович, доцент, к.т.н.
 4. Толбатов Володимир Аронович, доцент, к.т.н.
 5. Кулінченко Георгій Васильович, доцент, к.т.н.
 6. Соколов Сергій Вікторович, доцент, к.ф.-м.н.
 7. Журба В’ячеслав Олегович, доцент, к.ф.-м.н.
 8. Панич Андрій Олександрович, асистент.