• Українська
  • English
  • Русский

На кафедрі викладаються сучасні дисципліни:

- Бази данних та інформаційні системи
- Системи і методи прийняття рішень
- Дискретна математика
- Теорія розпізнавання образів
- Захист інформації
- Автоматизоване управління в технічних системах
- Мікропроцесорні пристрої і системи

Home Штат кафедри
Бондар Олександр В'ячеславович PDF Друк e-mail
Бондар Олександр В'ячеславович
Посада:
Завідувач секції "Інформаційні технології проектування"
Доцент кафедри комп'ютерних наук

Вчений ступінь, наукове звання:
Кандидат технічних наук, доцент

Контактна інформація:
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Тел.: +38 (0542) 78-07-99

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Основні дисципліни та їх науково-методичне забезпечення:

1.Математика, спецкурс Одарченко Н.І., Бондар О.В. Збірник задач зі спецкурсу «Вибрані розділи з математики»: Навч. Посібник. з грифом МОН – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 171 с.
2.Вища математика

1. Одарченко Н.І., Бондар О.В., Жиленко Т.І. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Вища математика» з теми «Похідна функції однієї змінної» для студентів інженерного факультету денної форми навчання. – Суми: Вид.-во СумДУ, 2007. – 203 с.

2. Одарченко Н.І., Бондар О.В., Жиленко Т.І. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Вища математика» з теми «Застосування похідної функції однієї змінної до дослідженні функції» для студентів інженерного факультету денної форми навчання. – Суми: Вид.-во СумДУ, 2007. – 237 с.

3. Одарченко Н.І., Бондар О.В., Жиленко Т.І. Тренінг з вищої математики. «Введення в математичний аналіз. Теорія границь» для студентів інженерного факультету денної форми навчання. – Суми: Вид.-во СумДУ, 2007. – 180 с.

4. Завальна Т.В., Одарченко Н.І., Бондар О.В. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Вища математика» з теми «Елементи лінійної та векторної алгебри. Аналітична геометрія» для студентів інженерних спеціальностей денної форми навчання. – Суми: Вид.-во СумДУ, 2009. – 134 с.

5. Мартинова Н.С., Одарченко Н.І., Бондар О.В. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Вища математика» з теми «Функції багатьох змінних» для студентів інженерних спеціальностей денної форми навчання. – Суми: Вид.-во СумДУ, 2009. – 83 с.
3.Диференціальні рівняння Мазманішвілі О.С., Бондар О.В. Методичні вказівки з курсу «Диференціальні рівняння». – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 83 с.
4.Вища алгебра
5.Функціональний аналіз
6.Рівняння математичної фізики
7.Засоби захисту інформації в комп’ютерних мережах
8.Інформатика
9.Основи збору, передачі та обробки інформації
10.Захист інформації

НАУКОВА РОБОТА

Науковий напрямок досліджень:

Застосування сучасних інформаційних технологій при математичному моделюванні процесів розповсюдження теплових та механічних хвиль у твердих тілах, а також методи створення нанокомпозитних покриттів і дослідження їх структури і властивостей.

Участь у наукових проектах:

2003 - 2005 Тривимірні граничні задачі електромагнітопружності і споріднені їм проблеми математичної фізики.
Мiнiстерство освiти i науки України, № 0103U000767
2006 - 2008 Граничні задачі некласичних моделей теплопровідності і термопружності для ізотропних та анізотропних тіл.
Мiнiстерство освiти i науки України, № 0106U001943
2011 - 2013 Розробка та застосування інноваційних технологій при вивченні математичних дисциплін.
Мiнiстерство освiти i науки, молоді та спорту України, № 0110U004792


Список основних публікацій:

1. Фильштинський Л., Бондар О. Зв’язані термопружні поля в шарі при зосереджених збудженнях (кососиметричний розв’язок) // Машинознавство. – 2004. – №6 (84). – С. 30 – 38.

2. Фильштинський Л.А., Бондар О.В. Дослідження спектрів власних частот скінчених циліндрів при скручуванні (кососиметричний розв’язок) // Машинознавство. – 2006. – №4. – С. 20 – 25.

3. Фильштинский Л.А., Бондарь А.В. Влияние связанности механических и температурных полей на амплитудно-частотные характеристики цилиндра // Прикладная механика. – 2006. – Т. 42, № 10. – С. 86 – 95.
4. Фильштинський Л.А., Бондар О.В. Динамічна кососиметрична задача зв’язаної термопружності для шару з отвором // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2007. – Т. 43, № 6. – С. 5 – 13.
5. Фильштинский Л.А., Бондарь А.В. Прочность толстостенных элементов конструкций с учетом термоупругих напряжений // Проблемы машиностроения. – 2008. – Т. 11, № 5 – 6. – С. 60 – 69.
6. Фильштинский Л.А., Бондарь А.В. Задача связанной термоупругости для полуслоя с туннельной полостью (кососимметричный случай) // Прикладная механика. – 2008. – Т 44, № 10. – С. 28–36.
7. Одарченко Н.І., Бондар О.В. Збірник задач зі спецкурсу «Вибрані розділи з математики»: Навч. Посібник. з грифом МОН – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 171 с.
8. Одарченко Н.І., Бондар О.В., Загряжська П.І. Порівняльний аналіз якості знань абітурієнтів і результатів навчання студентів математичних спеціальностей вищих навчальних закладів – важливий крок до створення стандартів освіти // Вісник Черкаського університету, серія педагогічні науки. – 2009. – №164. – С. 143–146.
9. Фильштинський Л.А., Бондар О.В. Термопружний стан товстої плити, послабленої двома отворами // Машинознавство. – 2009. – №7 (145). – С. 3 – 9.
10. Bondar A.V., Sirenko Yu.V., Fil’shtinskii L.A. Dynamic Skew-Symmetric Problem of Coupled Three-Dimensional Thermoelasticity // Advanced Problems in Mechanics of Heterogeneous Media and Thin-Walled Structures. – Dnipropetrovs’k: ENEM, 2010. – p. 78 – 96.
11. Одарченко Н.І., Бондар О.В. Організація контрольно-оцінювальної діяльності студентів з математичних дисциплін у сучасних умовах // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2011. – № 1 (11). – С. 244 – 249.
12. Ivan V. Barsuk, Alexandr V. Bondar, Gennadiy S. Vorobjov, Aleksey A. Drozdenko. Application of Simulation Technologies to the Investigation of the Beam Generating Systems // Nanomaterials: Applications and Properties (NAP – 2011), Proceedings, Vol. 2, Part II. Alushta, Crimea, Ukraine, Sumy State University. – 2011. – P. 350 – 353.
13. Бондарь А.В., Мазманишвили А.С. Математическое моделирование процессов разорения в присутствии нормальных возмущений // Вестник Херсонского национального технического университета. Вып. 3(42). – Херсон: ХНТУ, 2011. – С. 104 – 108.
14. Мазманишвили А.С., Бондарь А.В., Петрушенко Ю.Н. Математическое моделирование процессов финансовой устойчивости предприятия в условиях рисков международного рынка // Вісник СумДУ, сер. Економіка. – 2011. – № 2. – С. 116 – 122.
15. A.D. Pogrebnjak, V.M. Beresnev, D.A. Kolesnikov, O.V. Bondar, Y. Takeda,
K. Oyoshi, A.P. Shypylenko, M.V. Kaverin, G. Abrasonis, R. Krause-Rehberg, A.A. Andriev. Multycomponent (Ti-Zr-Hf-V-Nb)N Nanostructure Coatings Fabrication, Their Properties and Structure // 4-rth International Conference Radiation Interaction with Material and its Use in Technologies, Kaunas, Lithuania. – 2012. – P. 65 – 68.
16. A.D. Pogrebnjak, V.M. Beresnev, D.A. Kolesnikov, O.V. Bondar, Y. Takeda,
K. Oyoshi, A.P. Shypylenko, M.V. Kaverin, G. Abrasonis, R. Krause-Rehberg, A.A. Andriev, C. Karvat. Multycomponent (Ti-Zr-Hf-V-Nb)N Nanostructure Coatings Fabrication, High Hardness and Wear Resistance // IX-th International Conference on Ion Implantation and Other Applications of Ions and Electrons, Kazimierz Dolny, Poland. – 2012. – P. 43.