• Українська
 • English
 • Русский

Програма підсумкової науково-практичної конференції другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з групи спеціальностей «Інформатика і кібернетика

Звіт про проведення підсумкової науково-практичної конференції другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з групи спеціальностей «Інформатика і кібернетика»

Анотації робіт студентів науково-практичної конференції другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з групи спеціальностей «Інформатика і кібернетика

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук на кращу роботу серед студентів навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з групи спеціальностей «Інформатика і кібернетика» (далі – Конкурс), який, відповідно до наказу МОН України № 1079 від 13.10.2015 року буде проводитись на базі Сумського державного університету з групи спеціальностей «Інформатика і кібернетика» з розподілом на такі секції:

1. Секція «Інформатика», яка включає питання: інформаційно-комунікаційні технології інтелектуальні-інформаційні технології; прикладна та соціальна інформатика; математичне моделювання та обчислювальні методи.

2. Секція «Кібернетика», яка включає питання: комп’ютеризовані системи керування та робототехніка; інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень; медична та біологічна інформатика та кібернетика; системи та засоби штучного інтелекту;    розпізнавання образів; соціальна та економічна кібернетика.

3. Секція «Теоретична кібернетика»: інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень, системи та засоби штучного інтелекту, комп’ютеризовані системи керування та робототехніка, машинний зір, теорія розпізнавання образів.

4. Секція «Прикладна кібернетика»: технічна кібернетика, нейрокомп’ютинг, медична та біологічна кібернетика, соціальна та економічна кібернетика; гуманітарна кібернетика.

Для участі у Конкурсі необхідно надіслати на адресу Сумського державного університету кращі студентські наукові роботи (не більше 3 робіт на конкурс з ВНЗ на кожну секцію), оформлені згідно з «Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук» за такими вимогами:

-          до кожної наукової роботи переможців першого туру Конкурсу додається анотація наукової роботи;

-          прізвища та ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва вищого навчального закладу в конкурсних роботах, а також в інших документах, замінюються шифром (не більше двох слів);

-          в окремому запечатаному конверті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника;

-          на Конкурс подаються наукові роботи, відповідно оформлені, а саме: текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль – 14, з одного боку аркуша паперу формату А4 (210×297 мм). Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків. Зміни щодо обсягу робіт можуть вноситись базовими вищими навчальними закладами зі згоди Всеукраїнського оргкомітету. Наукова робота обов’язково повинна мати назву, план, список використаної літератури;

-          до наукової роботи, в разі наявності, додаються акт про впровадження її результатів, копії патентів, статей автора, тощо;

-          креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на листі стандартного розміру.

-          конкурсні роботи будуть перевірятися на плагіат, тому разом з друкованою роботою необхідно надіслати СD-диск із електронним варіантом роботи.

Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог Порядку проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, галузева конкурсна комісія повертає її до вищого навчального закладу (обов’язково із зазначенням причин).

Регламент проведення Конкурсу:

-          подання робіт на конкурс (за поштовим штемпелем) до 26 січня 2016 р.;

-          підведення підсумків першого туру Конкурсу (заочного рецензування робіт) до 24 лютого 2016 р.;

-          направлення запрошень для участі у другому турі Конкурсу (очного) (у тому числі електронною поштою) до 10 березня 2016 р.;

-          проведення другого туру Конкурсу у формі конференції (захист робіт претендентами у переможці) 24-25 березня 2016 р.

Запрошення для участі у роботі підсумкової науково-практичної конференції будуть надіслані авторам кращих наукових робіт.

Усі витрати, пов’язані з участю у Всеукраїнській науково-практичній конференції,  бере на себе ВНЗ, представником якого є претендент у переможці.

Просимо надати свої пропозиції щодо участі представників вищого навчального закладу у роботі конкурсної комісії не пізніше 21 грудня 2015 р.

Роботи надсилати за адресою:

Галузевій конкурсній комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

з групи спеціальностей «Інформатика і кібернетика»

Сумський державний університет

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Контактна інформація:

+38(0542)77-08-27

099 0344570

E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Шелехов Ігор Володимирович, відповідальний секретар

Додаткова інформація:

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2015/2016 навчальному році» № 1079 від 13.10.2014 р.

Додаток  2 до наказу Міністерства освіти і науки  № 1193 від 21.10.2014 р. «Галузі наук, голови галузевих конкурсних комісій, базові вищі навчальні заклади Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з  природничих, технічних та гуманітарних наук  у 2014 – 2017 н. р.»

Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

Положення про організацію Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у Сумському державному університеті

Звіт про проведення підсумкової науково-практичної конференції другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з групи спеціальностей «Інформатика і кібернетика» 2014-15 р

Home Штат кафедри
Навчальний процес PDF Друк e-mail

Підготовка студентів в рамках спеціальностей "Інформатика", "Інформаційно-комунікаційні технології""Інформаційні технології проектування", "Комп'ютеризовані системи управління та автоматика" проводиться за трьома рівнями – бакалавр, спеціаліст та магістр, за денною та заочною формами навчання як на безкоштовній держбюджетній, так і на комерційній основі.

Терміни навчання за денною (заочною) формою:
Бакалавр - 4 (5) роки;
Спеціаліст - 5 (6) років;
Магістр - 5 (6) років;

Сучасний рівень знань бакалаврів спеціальності "Інформатика" забезпечується в процесі вивчення таких дисциплін базової вищої освіти:

 • алгоритмічні мови;
 • аналіз даних;
 • архітектура ЕОМ;
 • бази даних та інформаційні системи;
 • дискретна математика;
 • інтелектуальні системи;
 • криптологія;
 • обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка;
 • операційні системи;
 • основи Інтернет;
 • програмування;
 • системи та методи прийняття рішень;
 • системне програмування;
 • спеціалізовані мови програмування;
 • теорія алгоритмів та математична логіка;
 • теорія інформації;
 • теорія програмування;
 • теорія систем та математичне моделювання;
 • чисельні методи.

Для бакалаврів спеціальності "Інформатика" спеціалізації  "Інформаційно-комунікаційні технології", окрім зазначених вище, в навчальний план включено ряд нових професійно-орієнтованих дисциплін за напрямом ІКТ:

 • Інтелектуальні функції апаратного забезпечення локальних мереж та мереж операторів зв’язку;
 • Технології мереж стільникового зв'язку;
 • Контроль якості та безпека програмного забезпечення телекомунікаційних систем (QA);
 • Test Automation (TA);
 • Мережеві Java технології;
 • Technical solution Support;
 • Web технології;
 • Операційні системи та проектування інформаційних систем.
Студенти спеціальності "Інформатика" рівня спеціаліст і магістр вивчають:

Рівня спеціаліст і магістр:

 • UNIX;
 • Web-програмування та Web-дизайн;
 • основи проектування інтелектуальних систем;
 • адміністрування інформаційних систем;
 • інформаційна безпека;
 • методи теорії ігор при прийнятті рішень;
 • моделі економічного менеджменту;
 • мультимедійні системи;
 • основи проектування інтелектуальних систем;
 • розподілені інформаційні системи;
 • теорія нечітких систем прийняття рішень;
 • теорія розпізнавання образів.
 • методи проектування інтелектуальних систем;
 • методологія науково-педагогічної діяльності.

Студенти нової спеціальності "Інформаційно-комунікаційні технології" рівня магістр вивчають:

 • Основи проектування інтелектуальних систем;
 • Проектування апаратно-програмного забезпечення локальних мереж;
 • Теоретичні основи інформаційних мереж операторів зв'язку;
 • Реінженірінг та веріфікація програмного забезпечення;
 • Основи паралельних обчислень;
 • Методи і принципи проектування бездротових та стільникових телекомунікаційних мереж;
 • Мови програмування інтелектуальних систем;
 • Оптимізацію структури Web-проекту.

Крім того, магістри одержують додаткові знання з основ проектування здатних навчатися (самонавчатися) інтелектуальних систем різного призначення та методології наукових досліджень.

Студенти спеціальності "Інформаційні технології проектування" отримують базову підготовку при вивченні таких основних дисциплін:

 • Загально-інженерного циклу:
  • Інженерна та комп'ютерна графіка;
  • Інформаційні основи проектування;
  • Основи комп'ютерного проектування;
  • Основи автоматизованого проектування типових деталей і машин;
  • Основи САПР;
  • Геометричне моделювання в САПР;
  • Інформаційне забезпечення САПР.
 • Професійно-орієнтованого циклу:
  • Основи програмування та алгоритмічні мови;
  • Системне програмування та операційні системи;
  • Організація баз даних та знань;
  • Об'єктно-орієнтоване програмування;
  • Архітектура комп'ютерів;
  • Комп'ютерна схемотехніка;
  • Комп'ютерні мережі;
  • Методи і засоби комп'ютерних інформаційних технологій;
  • Моделювання систем;
  • Системний аналіз та проектування комп'ютерних інформаційних систем;
  • Методи синтезу та оптимізації;
  • Захист інформації;
  • Інформаційна підтримка життєвого циклу технічних об'єктів;
  • Технологія автоматизованого оброблення інформації;

Спеціальність "Комп'ютеризовані системи управління та автоматика" визначається переліком основних і спеціальних дисциплін:

 • Спецрозділи математики
 • Вступ до спеціальності
 • Дослідження операцій
 • Комп'ютерна графіка
 • Обчислювальна техніка
 • Теорія автоматичного управління
 • Теорія інформації
 • Основи збору, передачі і обробки інформації
 • Системи програмного керування
 • Системи і мережі передачі даних
 • Елементи і пристрої автоматики та систем управління
 • Електроніка і мікросхемотехніка
 • Мікропроцесорні пристрої і системи
 • Програмні засоби систем управління
 • Проектування пристроїв і систем управління
 • Локальні обчислювальні мережі
 • Локальні системи автоматики
 • Теорія нелінійних і цифрових систем управління
 • Автоматизоване управління в технічних системах
 • Електромеханічні системи автоматичного керування та електроприводи
 • Оптимальні та адаптивні системи
 • Автоматизоване управління технологічними процесами
 • Основи наукових досліджень
 • Експлуатація та адміністрування комп'ютеризованих телекомунікаційних мереж
 • Технологічні вимірювання і контроль в системах автоматизації

Для забезпечення навчального процесу студентів спеціальностей "Інформатика", "Інформаційні технології проектування" та "Комп'ютеризовані системи управління та автоматика" функціонує лабораторія "Дистанційного навчання". Кафедра комп'ютерних наук органічно з'єднана з Центром комп'ютерних технологій університету (ЦКТ), який створює інформаційне забезпечення всіх ланок діяльності. Інтелектуальні та матеріальні ресурси ЦКТ також залучаються для підготовки студентів спеціальностей "Інформатика", "Інформаційні технології проектування" та "Комп'ютеризовані системи управління та автоматика".

Кафедра має філії на виробничих об’єднаннях ВАТ "Насосенергомаш", ВАТ«ВНДІАЕН», ВНДІ НВ ВАТ«Компресормаш», ВАТ "Сумихімпром", компанії NetCracker.

Секція КСУ має філії на великих сучасних підприємствах міста: ВАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе» та концерні «Укрросметал». На базі філій проводиться повний комплекс лекційних, практичних та лабораторних занять з дисциплін професійної підготовки безпосередньо на виробництві. Детальніше

Кращі студенти мають можливість проходити виробничу та переддипломну практику на цих підприємствах з метою подальшого працевлаштування.

Всі навчальні дисципліни забезпечені підручниками та навчальними посібниками, довідковою літературою, навчально-методичною документацією та іншими інформаційними матеріалами у друкованому вигляді та на електронних носіях.