• Українська
  • English
  • Русский

Протягом березня - квітня 2016 року традиційно проводилися підсумкові сесії науково-практичних конференцій ІІ турів Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт. Студенти Сумського державного університету кафедри комп’ютерних наук секції інформаційних технологій проектування в черговий раз відзначились значними досягненнями та успіхами.

У Вінницькому Національному Технічному Університеті проходив Міжнародний зимовий бліц-конкурс з Web-дизайну та комп'ютерної графіки.

Магістрант 5-го курсу Войцеховський Ян створив модель гелікоптера майбутнього. Завдяки незвичайності конструкції та високому технічному рівневі виконання роботи вдалося вибороти 3-є місце у номінації "Краща 3D-графіка". Роботу виконано під керівництвом к.т.н., доц. Баранової Ірини Володимирівни.

У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі науки «Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка», який відбувся у Національному технічному університеті “Харківський політехнічний університет”, студент 4 курсу Костянтин Кротевич був відзначений дипломом першого ступеня за наукову роботу «Програмний комплекс оцінки умов праці на робочому місці людини-оператора” (керівник д.т.н., проф. Лавров Євгеній Анатолійович).

У Вінницькому національному технічному університеті проводився ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі науки «Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація». Каба Євгенія, студентка 5 курсу спеціальності ІТП, успішно захистила проект «Інформаційна технологія побудови моделі  людини в системах «студент – електронне навчальне середовище». Роботу виконано під керівництвом д.т.н., проф. Лаврова Євгенія Анатолійовича і отримала диплом другого ступеня за наукову роботу.

Здобула перемогу і студентка 5 курсу Яковенко Анастасія. Під керівництвом д.т.н., проф. Лаврова Євгенія Анатолійовича вона підготувала і успішно захистила наукову роботу на тему «Інформаційна технологія оцінювання когнітивного комфорту для  адаптивних систем електронного навчання». Конкурс «Інформаційні технології» проводився у Хмельницькому національному університеті. Анастасія Яковенко отримала диплом ІІ ступеня.

З успіхом захистив свою наукову роботу студент 5 курсу Соболь Андрій на підсумковій сесії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з групи спеціальностей «Інформатика і кібернетика", який проводився у Сумському державному університеті. Тема роботи «Автоматизація проведення атестаційних заходів у навчальних закладах», науковий керівник к.т.н. Ващенко Світлана Михайлівна. Робота була відзначена дипломом II ступеня.

Дипломом III ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з «Управління проектами», який відбувся в Університеті економіки та права «КРОК», була робота студентки 4 курсу Марченко Валерії,науковий керівник к.т.н. Гайдабрус Богдан Володимирович.

Сумський державний університет бажає не зупинятись на досягнутому, визначних успіхів у майбутньому!

Home Штат кафедри
Алексенко Ольга Василівна PDF Друк e-mail
Алексенко Ольга Василівна Посада:
Доцент

Вчений ступінь, наукове звання:
Кандидат технічних наук

Контактна інформація:
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Тел.: +38 (0542) 223344

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Основні дисципліни та їх науково-методичне забезпечення:

1.Моделювання систем
2.Технологія програмування та створення програмних продуктів Алексенко О.В., Методичні вказівки до практичних занять І модульного циклу з дисципліни "Технологія програмування та створення програмних продуктів" : для студентів інженерного факультету напряму підготовки "Комп'ютерні науки" денної форми навчання / Уклад.: Алексенко О.В. - Суми : СумДУ, 2009. - 56 с. - 4-98
3.Основи інформаційних технологій та програмування Неня А.В., Алексенко О.В., Федотова Н.А., 2815 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін "Інформатика", "Обчислювальна техніка", "Основи інформаційних технологій та програмування" (модуль 1) : для студ. напрямів підготовки «Інженерна механіка», «Енергетика», «Інженерне матеріалознавство» денної форми навчання. - Суми : СумДУ, 2010. - 70 с. - 6-45

НАУКОВА РОБОТА

Науковий напрямок досліджень:

Моделювання фізичних процесів та систем, зокрема, чисельне моделювання робочих процесів гідродинамічних насосів з метою вивчення параметрів внутрішніх течій нестисливих рідин.

Участь у наукових проектах:

2008 - 2011 Впровадження сучасних інформаційних технологій для підвищення якості інженерної освіти. Мiнiстерство освiти i науки України, ДР № 0109U001481
2007 - 2009 Розробка науково-методичних основ автоматизованого проектування енергетичних машин та установок. Мiнiстерство освiти i науки України, ДР № 0107U001604
2003 - 2005 Наукові основи технічного забезпечення енергозберігаючих технологій в гідропневмосистемах. Мiнiстерство освiти i науки України, ДР № 0103U000769
2000 - 2002 Дослідження нетрадиційних турбомашин і систем для вирішення енергетичних та екологічних проблем. Мiнiстерство освiти i науки України, ДР № 0100U003214

Список основних публікацій:

1. O. Aleksenko, V. Nenia, I. Baranova, Complex modelling hydraulic circuit with turbine drive of centrifugal pump, Papers of IAHRWG Meeting 2009, Czech Republik, 2009.
2. O. Aleksenko, V. Nenia, I. Baranova, Complex modelling of centrifugal pump, 19 Mizinarodni konference "Hydroturbo 2008", Tisk, Top partners, s.p.o. - Czech Republik, 2008.
3. Алексенко О.В., Неня В.Г., Смертяк С.Ю., Макромоделирование работы гидравлической сети, оснащенной насосными агрегатами с приводными и рекуперативными турбинами, Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Даля № 3 (109) 2007.
4. Алексенко О.В., Реалізація комплексної моделі відцентрового насоса на базі його макромоделі,
Вісник СумДУ вип. 1, 2007.