• Українська
  • English
  • Русский

Протягом березня - квітня 2016 року традиційно проводилися підсумкові сесії науково-практичних конференцій ІІ турів Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт. Студенти Сумського державного університету кафедри комп’ютерних наук секції інформаційних технологій проектування в черговий раз відзначились значними досягненнями та успіхами.

У Вінницькому Національному Технічному Університеті проходив Міжнародний зимовий бліц-конкурс з Web-дизайну та комп'ютерної графіки.

Магістрант 5-го курсу Войцеховський Ян створив модель гелікоптера майбутнього. Завдяки незвичайності конструкції та високому технічному рівневі виконання роботи вдалося вибороти 3-є місце у номінації "Краща 3D-графіка". Роботу виконано під керівництвом к.т.н., доц. Баранової Ірини Володимирівни.

У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі науки «Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка», який відбувся у Національному технічному університеті “Харківський політехнічний університет”, студент 4 курсу Костянтин Кротевич був відзначений дипломом першого ступеня за наукову роботу «Програмний комплекс оцінки умов праці на робочому місці людини-оператора” (керівник д.т.н., проф. Лавров Євгеній Анатолійович).

У Вінницькому національному технічному університеті проводився ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі науки «Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація». Каба Євгенія, студентка 5 курсу спеціальності ІТП, успішно захистила проект «Інформаційна технологія побудови моделі  людини в системах «студент – електронне навчальне середовище». Роботу виконано під керівництвом д.т.н., проф. Лаврова Євгенія Анатолійовича і отримала диплом другого ступеня за наукову роботу.

Здобула перемогу і студентка 5 курсу Яковенко Анастасія. Під керівництвом д.т.н., проф. Лаврова Євгенія Анатолійовича вона підготувала і успішно захистила наукову роботу на тему «Інформаційна технологія оцінювання когнітивного комфорту для  адаптивних систем електронного навчання». Конкурс «Інформаційні технології» проводився у Хмельницькому національному університеті. Анастасія Яковенко отримала диплом ІІ ступеня.

З успіхом захистив свою наукову роботу студент 5 курсу Соболь Андрій на підсумковій сесії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з групи спеціальностей «Інформатика і кібернетика", який проводився у Сумському державному університеті. Тема роботи «Автоматизація проведення атестаційних заходів у навчальних закладах», науковий керівник к.т.н. Ващенко Світлана Михайлівна. Робота була відзначена дипломом II ступеня.

Дипломом III ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з «Управління проектами», який відбувся в Університеті економіки та права «КРОК», була робота студентки 4 курсу Марченко Валерії,науковий керівник к.т.н. Гайдабрус Богдан Володимирович.

Сумський державний університет бажає не зупинятись на досягнутому, визначних успіхів у майбутньому!

Home Штат кафедри
Авраменко Віктор Васильович PDF Друк e-mail
Авраменко Віктор Васильович Посада:
Доцент

Вчений ступінь, наукове звання:
Кандидат технічних наук, доцент

Контактна інформація:
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Тел.: +38 (0542) 687754

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Основні дисципліни та їх науково-методичне забезпечення:

1.Алгоритмічні мови 1.Дистанційний курс
2.Системне програмування 1.Дистанційний курс

НАУКОВА РОБОТА

Науковий напрямок досліджень:

Оцінки розходження між зображеннями та методи їх застосування в задачах розпізнавання образів. Інтегральні інформаційні оцінки і їх застосування.

Участь у наукових проектах:

2009
Моделi та методи iнформацiйних технологiй в промисловостi та освiтi. Мiнiстерство освiти i науки України, № 0109U006555

Список основних публікацій:

1. Характеристики непропорциональности числовых функций и их применение. Деп. В ГНТБ Украины 19.01.98, N59- Ук98.
2. Характеристики непропорциональности числовых функций и их применения при решении задач диагностики. // Вiсник СумДУ. – 2000. – № 2(16) (Серія "Технічні науки"). – С. 12 – 19.
3. Интегральная оценка плотности распределения случайной величины//Современные технологии машиностроения. Темат. сб. научн. статей.-Сумы: СумГу 1997.- Вып.1.-с.341-345.
4. Использование интегральной оценки плотности распределения случайной величины в технической диагностике//Вісник Сумського держ. ун-ту.-1999.-№2(13).-с. 103-107.
5. Обобщенные числовые характеристики случайных величин.//Радиоэлектроника и информатика.-1997.-№2(08).-с.109-112.
6. Решение задач технической диагностики и сравнения образов с помощью оценки отличия зависимости между двумя функциями от пропорциональной //Вісник Сумського держ. ун-ту.-1999.-№2(13).-с. 103-107.
7. Charasterictics of disprportiom of numerical functions and an example of their using . The 3rd International Conference Information Technologies and Management 2005 April 14-15, Riga, Latvia
8. Распознавание фрагментов заданных эталонов в сигнале, искаженном нелинейным объектом. //Вісник Національного технічного ун-ту "ХПІ"-2001.-Вып№14.-с. 43-50.
9. Распознавание искаженного речевого сигнала с помощью функций непропорциональностей// Вісник Сумського державного університету. Технічні науки. - 2006. - № 10(94). - С. 5-13.
10. Оперативный контроль статических характеристик квазистанционарных объектов с помощью функций непропорциональностей// Вісник Сумського державного університету. Технічні науки. - 2006. - № 4(88). - С. 5-11.
11. Оперативный контроль квазистационарных динамических объектов с помощью функций непропорциональностей// Вісник Сумського державного університету. Технічні науки. - 2006. - № 10(94). - С. 5-13.
12. Оперативный контроль нелинейных квазистационарных динамических объектов// Електроніка та системи управління. - 2008. - № 3 (17). - С.118-122.
13. Распознавание эталонных сигналов при неполной информации о характеристиках помех// Вісник Сумського державного університету. Технічні науки. - 2009. - № 3. - С. 13-19.
14. Патент України №42957 "Спосіб шифрування даних", UA 42957 МПК(2009) H04L 9/00
15. Патент України №48741 "Спосіб для контролю спотворення синусоїдального сигналу" UA 48741 МПК(2009)
16. Спосіб шифрування і дешифрування даних Вісник Сумського державного університету, Суми: Видавництво СумДУ2010р., №1 с. 46- 51
17. Автоматичне розпізнавання плоских контурних зображень, що перетинаються. Доклад. Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Міністерство освіти і науки України, Балтійський державний технічний університет ім. Д.Ф.Устинова, Технічний університет – Варна, Академія Подляской в Седмицах, Севастопольський національний технічний університет, Морський гідрофізичний інститут НАН України. Севастополь 2010. с. 274-279.