• Українська
  • English
  • Русский

12 червня 2014 року на секції «Інформатики» кафедри комп'ютерних наук вперше відбувся захист бакалаврських робіт іноземних студентів з країн Африки (Нігерія, Конго).

Тематики робіт були пов'язані з моделюванням та прогнозуванням економічних процесів, розробкою Web-ресурсів та інформаційно-аналітичних систем.

Студенти достойно представили англійською мовою свої бакалаврські робіти та відповіли на запитання державної екзаменаційної комісії.

Загалом на секції інформатики навчається більше двадцяти студентів за англомовною програмою навчання з країн Конго, Нігерії, Індії, Норвегії, Іраку.

Бажаємо випускникам подальших успіхів і сподіваємося на плідну співпрацю при виконанні магістерських робіт.

На фото зліва направо: Раджі Сафійуллахі Абіодун, Шаповалов Сергій Павлович, Діору Ебрухор-Тоборе Рейчел, Макая Нсімба, Ігбоабучі Чіноніє, Томас Афоларін Темітопе, Проценко Олена Борисівна, Великодний Дмитро Володимирович

Home Штат кафедри
Авраменко Віктор Васильович PDF Друк e-mail
Авраменко Віктор Васильович Посада:
Доцент

Вчений ступінь, наукове звання:
Кандидат технічних наук, доцент

Контактна інформація:
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Тел.: +38 (0542) 687754

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Основні дисципліни та їх науково-методичне забезпечення:

1.Алгоритмічні мови 1.Дистанційний курс
2.Системне програмування 1.Дистанційний курс

НАУКОВА РОБОТА

Науковий напрямок досліджень:

Оцінки розходження між зображеннями та методи їх застосування в задачах розпізнавання образів. Інтегральні інформаційні оцінки і їх застосування.

Участь у наукових проектах:

2009
Моделi та методи iнформацiйних технологiй в промисловостi та освiтi. Мiнiстерство освiти i науки України, № 0109U006555

Список основних публікацій:

1. Характеристики непропорциональности числовых функций и их применение. Деп. В ГНТБ Украины 19.01.98, N59- Ук98.
2. Характеристики непропорциональности числовых функций и их применения при решении задач диагностики. // Вiсник СумДУ. – 2000. – № 2(16) (Серія "Технічні науки"). – С. 12 – 19.
3. Интегральная оценка плотности распределения случайной величины//Современные технологии машиностроения. Темат. сб. научн. статей.-Сумы: СумГу 1997.- Вып.1.-с.341-345.
4. Использование интегральной оценки плотности распределения случайной величины в технической диагностике//Вісник Сумського держ. ун-ту.-1999.-№2(13).-с. 103-107.
5. Обобщенные числовые характеристики случайных величин.//Радиоэлектроника и информатика.-1997.-№2(08).-с.109-112.
6. Решение задач технической диагностики и сравнения образов с помощью оценки отличия зависимости между двумя функциями от пропорциональной //Вісник Сумського держ. ун-ту.-1999.-№2(13).-с. 103-107.
7. Charasterictics of disprportiom of numerical functions and an example of their using . The 3rd International Conference Information Technologies and Management 2005 April 14-15, Riga, Latvia
8. Распознавание фрагментов заданных эталонов в сигнале, искаженном нелинейным объектом. //Вісник Національного технічного ун-ту "ХПІ"-2001.-Вып№14.-с. 43-50.
9. Распознавание искаженного речевого сигнала с помощью функций непропорциональностей// Вісник Сумського державного університету. Технічні науки. - 2006. - № 10(94). - С. 5-13.
10. Оперативный контроль статических характеристик квазистанционарных объектов с помощью функций непропорциональностей// Вісник Сумського державного університету. Технічні науки. - 2006. - № 4(88). - С. 5-11.
11. Оперативный контроль квазистационарных динамических объектов с помощью функций непропорциональностей// Вісник Сумського державного університету. Технічні науки. - 2006. - № 10(94). - С. 5-13.
12. Оперативный контроль нелинейных квазистационарных динамических объектов// Електроніка та системи управління. - 2008. - № 3 (17). - С.118-122.
13. Распознавание эталонных сигналов при неполной информации о характеристиках помех// Вісник Сумського державного університету. Технічні науки. - 2009. - № 3. - С. 13-19.
14. Патент України №42957 "Спосіб шифрування даних", UA 42957 МПК(2009) H04L 9/00
15. Патент України №48741 "Спосіб для контролю спотворення синусоїдального сигналу" UA 48741 МПК(2009)
16. Спосіб шифрування і дешифрування даних Вісник Сумського державного університету, Суми: Видавництво СумДУ2010р., №1 с. 46- 51
17. Автоматичне розпізнавання плоских контурних зображень, що перетинаються. Доклад. Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Міністерство освіти і науки України, Балтійський державний технічний університет ім. Д.Ф.Устинова, Технічний університет – Варна, Академія Подляской в Седмицах, Севастопольський національний технічний університет, Морський гідрофізичний інститут НАН України. Севастополь 2010. с. 274-279.