• Українська
  • English
  • Русский

Студенти спеціальності «Інформаційні технології проектування» відзначилися цього року не лише в науковій роботі. Успіхів досягли вони і в навчанні, показавши гарні знання в олімпіадах різного рівня.

Зокрема, навчальний центр Netcracker Tecnology Corp. при СумДУ проводив міські студентські олімпіади з програмування та «Software Quality Assurance (QA)». Високий рівень знань та якісне виконання конкурсних завдань дозволили нашим студентам посісти треті місця: Соболь Андрій (5 курс) – олімпіада з програмування, Рокитянський Андрій (4 курс) - олімпіада з QA.

Соболь Андрій поповнив свої здобутки ще двома перемогами на Всеукраїнських студентських олімпіадах. Так, на олімпіаді за напрямом підготовки «Комп’ютерні науки» (Харківський національному університеті радіоелектроніки) він посів третє місце (керівник – к.т.н. Ващенко Світлана Михайлівна).

Дипломом другого рівня Соболь Андрій був відзначений у 17-й Міжнародній заочній олімпіаді «Системи автоматизованого проектування та комп’ютерне моделювання в машинобудуванні» (керівник к.т.н., доц. Концевич Валерій Георгійович). Олімпіада проводилася Хмельницьким національним університетом, в ній прийняли участь 93 учасника з 26 ВНЗ України, Росії, Білорусі.

Щиро вітаємо переможців і бажаємо успіхів у майбутньому!

Home Штат кафедри
Шендрик Віра Вікторівна PDF Друк e-mail
Шендрик Віра Вікторівна
Посада:
Доцент

Вчений ступінь, наукове звання:
Кандидат технічних наук, доцент

Контактна інформація:
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Тел.: +38 (0542) 78-07-98

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Основні дисципліни та їх науково-методичне забезпечення:

1.Інформаційна підтримка життєвого циклу технічних об'єктів
2.Методи синтезу та оптимізації

Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу "Методи синтезу та оптимізації" [Текст] : для студ. напряму підготовки "Комп’ютерні науки" денної форми навчання / В. В. Шендрик. — Суми : СумДУ, 2010. — 83 с.

Опис документа ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/m2765.doc

Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу "Методи синтезу та оптимізації" [Текст] : для студ. напряму підготовки "Комп’ютерні науки" заочної форми навчання / В. В. Шендрик. — Суми : СумДУ, 2010. — 83 с.

Опис документа ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/m2765.doc
3.Інформатика, обчислювальна техніка та програмування, основи інформаційних технологій та програмування Методичні вказівки до курсової роботи з дисциплін "Інформатика" і "Обчислювальна техніка та програмування" [Текст] : для студ. інженерних спец. галузі знань: 0505 - Машинобудування та матеріалообробка; 0504 - Металургія та матеріалознавство / В. Г. Неня, В. В. Шендрик ; Уклад.: В.Г. Неня, В.В. Шендерик. — Суми : СумДУ, 2009. — 90 с. 
Опис документа ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2009/m2589.doc

Методичні вказівки до виконання практичних робіт у 4-му семестрі з дисциплін «Інформатика» і «Обчислювальна техніка та програмування» [Текст] : для студ. інженерних спец. галузей знань: 0505- Машинобудування та матеріалообробка; 0504- Металургія та матеріалознавство заочної форми навчання / В. В. Шендрик, С. А. Щеглов ; Уклад.: В.В. Шендрик, С.А. Щеглов. — Суми : СумДУ, 2009. — 72 с.

4.Видавничі системи Методичні вказівки для практичних занять студентів з курсу "Видавничі системи" спеціальності "Інформаційні технології проектування" [Текст] : денної форми навчання / В. В. Шендрик ; Уклад. Шендрик В.В. — Суми : СумДУ, 2007. 
Опис документа ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2007/m1363.doc

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу "Видавничі системи" для спеціальності "Інформаційні технології проектування" денної і заочної форм навчання [Текст] / В. В. Шендрик ; В.В. Шендрик. — Суми : СумДУ, 2007.

Опис документа ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2007/m1518.doc

Методичні вказівки до контрольної роботи з курсу "Видавничі системи" для студентів спеціальності "Інформаційні технології проектування" заочної форми навчання [Текст] / В. В. Шендрик ; В.В. Шендрик. — Суми : СумДУ, 2008.

Опис документа ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2008/m1543.doc

НАУКОВА РОБОТА

Науковий напрямок досліджень:

Оптимізація об’єктів і процесів, оптимальне проектування, Web-технології.

Участь у наукових проектах:

2008 - 2010 Впровадження сучасних інформаційних технологій для підвищення якості інженерної освіти
Мiнiстерство освiти i науки України, № 0109U001481
2006 - 2010 Розробка науково-методичних основ автоматизованого проектування енергетичних машин та установок, № 0107U001604
1998 - 2002
Дослідження нетрадиційних турбомашин і систем для вирішення енергетичних і екологічних проблем, № 0100U032114

Список основних публікацій:

1. Ржебаєва Н.К., Шендрик В.В. Минимизация потерь в спиральном отводе насосов с полуоткрытыми и открытыми рабочими колесами на оптимальном режиме , Вістник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія: “Машиностроение Киев, 2000. – Вып. 38, - Т. 2. - С. 8-11.
2.

Ржебаєва Н.К., Шендрик В.В. Математическое моделирование и минимизация потерь вихревого обмена в насосах с полуоткрытыми и открытыми рабочими колесами на оптимальном режиме , Вістник Національного технічного університету “ХПІ”. Серія: “Технология в машиностроении”. Харьков, 2001. – Вып. 129, ч. 2. – С. 364-371.

3. Ржебаєва Н.К., Шендрик В.В, Бородай М.В. Методика расчета насосов с полуоткрытыми и открытыми рабочими колесами , Вістник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія: “Машиностроение”. Киев, 2002. – Вып. 42, т. 2. – С. 166-169.
4. Шендрик В.В. Математическое моделирование и оптимизация как основа методики расчета проточных частей насосов с полуоткрыыми и открытыми рабочими колесами , Збірник наукових праць “Удосконалювання турбоустановок методами математичного і фізичного моделювання” (Інститут проблем машинобудування ім. Підгорного НАН України). Харків, 2003. – С. 558-563.
5.

Ржебаєва Н.К., Шендрик В.В, Бородай М.В. Выбор оптимального угла установки лопасти на выходе из рабочего колеса центробежного насоса , Вісник Сумського державного університету. Серія технічні науки. Суми, 2003. – № 13(59). – С. 174-178.

6.

Шендрик В.В Физическая модель рабочего процесса в проточных частях насосов с полуоткрытыми и открытыми рабочими колесами, Вісник Сумського державного університету. Серія технічні науки. – Суми, 2007. – № 1. – С. 54-63.

7.

Шендрик В.В, Оптимизация геометрических параметров проточных частей насосов с полуоткрытыми и открытыми рабочими колесами , Компресорне і енергетичне машинобудування (ТОВ “Міжнародний інститут компресорного і енергетичного машинобудування”). Суми, 2007. – № 2(8). – С. 82-87.

8.

Шендрик В.В Математическая модель процесса распределения энергии в насосах с полуоткрытыми и открытыми рабочими колесами на оптимальном режиме , Компресорне і енергетичне машинобудування (ТОВ “Міжнародний інститут компресорного і енергетичного машинобудування”). Суми, 2007. – № 4(10). – С. 95-97.

9.

V.Shendryk, S. Vaschenko The optimal design of pumps with open and semi-open impellers , Матеріали 19 Міжнародної конференції «HYDROTURBO 2008». Hrotovice, 2008. – С. 59-68