• Українська
  • English
  • Русский

12 червня 2014 року на секції «Інформатики» кафедри комп'ютерних наук вперше відбувся захист бакалаврських робіт іноземних студентів з країн Африки (Нігерія, Конго).

Тематики робіт були пов'язані з моделюванням та прогнозуванням економічних процесів, розробкою Web-ресурсів та інформаційно-аналітичних систем.

Студенти достойно представили англійською мовою свої бакалаврські робіти та відповіли на запитання державної екзаменаційної комісії.

Загалом на секції інформатики навчається більше двадцяти студентів за англомовною програмою навчання з країн Конго, Нігерії, Індії, Норвегії, Іраку.

Бажаємо випускникам подальших успіхів і сподіваємося на плідну співпрацю при виконанні магістерських робіт.

На фото зліва направо: Раджі Сафійуллахі Абіодун, Шаповалов Сергій Павлович, Діору Ебрухор-Тоборе Рейчел, Макая Нсімба, Ігбоабучі Чіноніє, Томас Афоларін Темітопе, Проценко Олена Борисівна, Великодний Дмитро Володимирович

Home Штат кафедри
Федотова Наталія Анатоліївна PDF Друк e-mail
Федотова Наталія Анатоліївна
Посада:

Старший викладачВчений ступінь, наукове звання:
Кандидат технічних наук

Контактна інформація:
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Тел.: +38 (0542) 78-07-99

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Основні дисципліни та їх науково-методичне забезпечення:

1.Інформатика, обчислювальна техніка та програмування

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін "Інформатика", "Основи інфорамційних технологій та програмування", "Обчислювальна техніка" (модуль 1)/ Укладачі А.В.Неня., О.В. Алексенко, Н.А. Федотова - Суми: Вид-во СумДУ, 2010. - 70 с.

Опис документа ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/m2815.doc

2.Комп’ютерна графіка Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Інженерна та комп’ютерна графіка" [Текст] : для студ. електротехнічних спеціальностей заочної форми навчання /  О. І. Салтикова ; Уклад. Салтикова О.І. — Суми : СумДУ, 2009.
Опис документа Зміст: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2009/m2243.doc

3. Сучасні інформаційні технології

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін "Інформатика", "Основи інфорамційних технологій та програмування", "Обчислювальна техніка" (модуль 1)/ Укладачі А.В.Неня., О.В. Алексенко, Н.А. Федотова - Суми: Вид-во СумДУ, 2010. - 70 с.

Опис документа ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/m2815.doc

НАУКОВА РОБОТА

Науковий напрямок досліджень:

Науковий напрямок досліджень: розробка сучасних  SMART та мультимедійних додатків для покращення сприйняття учбових матеріалів.

Участь у наукових проектах:

2009 - 2010 Впровадження сучасних інформаційних технологій для підвищення якості інженерної освіти.
Мiнiстерство освiти i науки України, № 0109U001481
2007 - 2009 Розробка науково-методичних основ автоматизованого проектування енергетичних машин та установок.
Мiнiстерство освiти i науки України, № 0107U001604
1999 - 2004 Дослідження нетрадиційних турбомашин і систем для вирішення енергетичних і екологічних проблем
Мiнiстерство освiти i науки України, № 0100U003214
2004 - 2005 Наукові основи технічного забезпечення енергозберігаючих технологій в гідропневмосистемах.
Мiнiстерство освiти i науки України, № 0103U000769
2005 - 2009 Дослідження нетрадиційних шляхів перетворення енергії в рідинах і газах та створення на їхній основі прогресивного обладнання для гідросистем
Мiнiстерство освiти i науки України, № 0106U001935

Список основних публікацій:

1. Финкильштейн З.Л. Вымораживающее усторйство для производства чистой талой питьевой воды – ХОЛПИ ТВ-25 / З.Л. Финкильштейн, Н.А. Федотова, Е.А. Омельяненко, А.В.Сащенко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – №2 (44). – 2010. – С. 48-51.
2.

Євтушенко А.О. Розрахункове дослідження впливу діагональності поверхні струму і змінності товщини шару на гідравлічні характеристики гратки профілів робочого колеса типової лопатевої системи / А.О. Євтушенко, О.Г. Гусак, Н.А. Федотова // Вісник НТУУ “КПІ”: Машинобудування, №54. - Київ: Вид-во НТУУ “КПІ”. - 2008. – С. 239-246.


3. Гусак А.Г. Сопоставительный анализ гидравлических способов уменьшения массогабаритных показателей лопастных насосов / А.Г. Гусак, Н.А. Федотова, Е.Н. Коваленко // Вісник СумДУ:Технічні науки, № 13 (59). – Суми: СумДУ. – 2007. – С. 156-161.
4. Евтушенко А.А. Исследование течения в проточной части осевого насоса с лопастной системой типа НР / А.А. Евтушенко, А.Н. Кочевский, Н.А. Федотова, А.Е. Щеляев, В.Н. Коньшин // Вісник СумДУ: Технічні науки, № 1 (73). – Суми: Вид-во СумДУ. – 2005. – С. 41-58.
5. Федотова Н.А. Анализ существующих рекомендаций по выбору втулочного отношения на выходе из рабочего колеса лопастной системы типа РВ и возможность их использования для лопастной системы типа НР / Н.А. Федотова // Вісник СумДУ: Технічні науки, № 13 (59). – Суми: Вид-во СумДУ. – 2003. – С. 169-173
6. Евтушенко А.А. Экспериментальное исследование структуры потока в меридианной проекции рабочего колеса насоса с лопастной системой типа НР / А.А. Евтушенко, Н.А. Федотова,А.Н. Кочевский // Вестник НТУУ «КПИ» : Машиностроение. - № 42, Т. 2 – Сумы, изд-во Ризоцентр. -2002. - С. 170-174.