• Українська
  • English
  • Русский

12 червня 2014 року на секції «Інформатики» кафедри комп'ютерних наук вперше відбувся захист бакалаврських робіт іноземних студентів з країн Африки (Нігерія, Конго).

Тематики робіт були пов'язані з моделюванням та прогнозуванням економічних процесів, розробкою Web-ресурсів та інформаційно-аналітичних систем.

Студенти достойно представили англійською мовою свої бакалаврські робіти та відповіли на запитання державної екзаменаційної комісії.

Загалом на секції інформатики навчається більше двадцяти студентів за англомовною програмою навчання з країн Конго, Нігерії, Індії, Норвегії, Іраку.

Бажаємо випускникам подальших успіхів і сподіваємося на плідну співпрацю при виконанні магістерських робіт.

На фото зліва направо: Раджі Сафійуллахі Абіодун, Шаповалов Сергій Павлович, Діору Ебрухор-Тоборе Рейчел, Макая Нсімба, Ігбоабучі Чіноніє, Томас Афоларін Темітопе, Проценко Олена Борисівна, Великодний Дмитро Володимирович

Home Штат кафедри
Ващенко Світлана Михайлівна PDF Друк e-mail
Ващенко Світлана Михайлівна
Посада:
Старший викладач

Вчений ступінь, наукове звання:
Кандидат технічних наук

Контактна інформація:
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Тел.: +38 (0542) 223-344

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Основні дисципліни та їх науково-методичне забезпечення:

1.Основи програмування та алгоритмічні мови Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи програмування та алгоритмічні мови" [Текст] : для студ. спец. 6.050101 «Інформаційні технології проектування» усіх форм навчання / С. М. Ващенко. — Суми : СумДУ, 2010. — 29 с. — 2-97.
Опис документа ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/m2797.pdf

Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине "Основы программирования и алгоритмические языки" [Текст] : для студентов специальности "Информационные технологии проектирования" заочной формы обучения / С. М. Ващенко, А. В. Смирнов ; Состав.: Ващенко С.М., Смирнов А.В. — Сумы : СумГУ, 2008. — 23 с. 
Опис документа Зміст: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2008/m2135.doc
2. Об'єктно-орієнтоване програмування

3. Системне програмування та операційні системи

НАУКОВА РОБОТА

Науковий напрямок досліджень:

Застосування сучасних інформаційних технологій у компресоробудуванні, а саме методологій структурного аналізу та системного проектування.

Участь у наукових проектах:

2007 - 2009 Розробка науково-методичних основ автоматизованого проектування енергетичних машин та установок.
Мiнiстерство освiти i науки України, № 0107U001604

Список основних публікацій:

1. Ващенко С.М., Концевич В.Г. Использование методологии IDEF при проектировании САПР механизма движения и уравновешивания поршневого компрессора. (Тезисы докладов III международной конференции «Системы проектирования, технологической подготовки производства и управления этапами жизненного цикла промышленного продукта. CAD/CAM/PDM - 2003», Москва, 2003.)
2. Ващенко С.М., Концевич В.Г. Системная модель поршневого компрессора. (Вісник Сумського державного університету. - №2(61). – 2004)
3. Ващенко С.М., Концевич В.Г. Структурно-функциональная схема конструктивных элементов поршневых компрессоров. (Труды XIII международной научно-технической конференции по компрессоростроению «Компрессорная техника и пневматика в XXI веке», Сумы, 2004)
4. Ващенко С.М. Разработка структурной схемы конструктивных и технологических элементов механизма движения поршневого компрессора. (Вісник Сумського державного університету. - №1(73). – 2005)
5. Ващенко С.М., Концевич В.Г. Разработка САПР механизма движения поршневого компрессора на базе единого информационного пространства моделирования.(Сборник научных трудов IV международной научно-технической конференции «Современные проблемы холодильной техники и технологии», Одесса, 2005)
6. Ващенко С.М. Динамические силы в кривошипно-шатунном механизме поршневого компрессора (Компрессорное и энергетическое машиностроение. - №1(3). – 2006)
7. Ващенко С.М., Концевич В.Г., Боровик В.О. Розробка методичного забезпечення навчального курсу з дисципліни «Архітектура персональних комп’ютерів» (Матеріали 8-ої між-народної міждисцип-лінарної науково-практичної школи конференції «Сучасні проблеми науки ат освіти», Харків, 2007)
8. Ващенко С.М. Оптимизация динамических характеристик кривошипно-шатунного механизма. (Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. - №3(109). – 2007)
9. Ващенко С.М., Концевич В.Г. Использование современных информационных технологий для повышения качества компрессорного оборудования.(Компрессорное и энергетическое машиностроение. - №4(10). – 2007)
10. Ващенко С.М., Алексенко О.В.Роль куратора у студентському житті першокурсників.(Сучасний українсь-кий університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: VII Міжнародна науково-методична конференція,Сумы,2008)