• Українська
  • English
  • Русский

Протягом березня - квітня 2016 року традиційно проводилися підсумкові сесії науково-практичних конференцій ІІ турів Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт. Студенти Сумського державного університету кафедри комп’ютерних наук секції інформаційних технологій проектування в черговий раз відзначились значними досягненнями та успіхами.

У Вінницькому Національному Технічному Університеті проходив Міжнародний зимовий бліц-конкурс з Web-дизайну та комп'ютерної графіки.

Магістрант 5-го курсу Войцеховський Ян створив модель гелікоптера майбутнього. Завдяки незвичайності конструкції та високому технічному рівневі виконання роботи вдалося вибороти 3-є місце у номінації "Краща 3D-графіка". Роботу виконано під керівництвом к.т.н., доц. Баранової Ірини Володимирівни.

У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі науки «Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка», який відбувся у Національному технічному університеті “Харківський політехнічний університет”, студент 4 курсу Костянтин Кротевич був відзначений дипломом першого ступеня за наукову роботу «Програмний комплекс оцінки умов праці на робочому місці людини-оператора” (керівник д.т.н., проф. Лавров Євгеній Анатолійович).

У Вінницькому національному технічному університеті проводився ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі науки «Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація». Каба Євгенія, студентка 5 курсу спеціальності ІТП, успішно захистила проект «Інформаційна технологія побудови моделі  людини в системах «студент – електронне навчальне середовище». Роботу виконано під керівництвом д.т.н., проф. Лаврова Євгенія Анатолійовича і отримала диплом другого ступеня за наукову роботу.

Здобула перемогу і студентка 5 курсу Яковенко Анастасія. Під керівництвом д.т.н., проф. Лаврова Євгенія Анатолійовича вона підготувала і успішно захистила наукову роботу на тему «Інформаційна технологія оцінювання когнітивного комфорту для  адаптивних систем електронного навчання». Конкурс «Інформаційні технології» проводився у Хмельницькому національному університеті. Анастасія Яковенко отримала диплом ІІ ступеня.

З успіхом захистив свою наукову роботу студент 5 курсу Соболь Андрій на підсумковій сесії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з групи спеціальностей «Інформатика і кібернетика", який проводився у Сумському державному університеті. Тема роботи «Автоматизація проведення атестаційних заходів у навчальних закладах», науковий керівник к.т.н. Ващенко Світлана Михайлівна. Робота була відзначена дипломом II ступеня.

Дипломом III ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з «Управління проектами», який відбувся в Університеті економіки та права «КРОК», була робота студентки 4 курсу Марченко Валерії,науковий керівник к.т.н. Гайдабрус Богдан Володимирович.

Сумський державний університет бажає не зупинятись на досягнутому, визначних успіхів у майбутньому!

Home Штат кафедри
Концевич Валерій Георгійович PDF Друк e-mail
Концевич Валерій Георгійович Посада:
Доцент

Вчений ступінь, наукове звання:
Кандидат технічних наук, доцент

Контактна інформація:
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Тел.: +38 (0542) 78-07-99

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Основні дисципліни та їх науково-методичне забезпечення:

1. Методи і засоби комп’ютерних інформаційних технологій

Методы и способы компьютерных информационных технологий : конспект лекций для студ. спец.7.080402 дневной формы обучения. Ч.1 : Интернет как современное средство обмена информацией / В. Г. Концевич. — Сумы : СумГУ, 2001. — 106 с. — 2-09.
2. Геометричне моделювання в САПР Современный самоучитель работы в Autodesk Inventor [Текст] / В. Г. Концевич. — М. : ДМК Пресс, 2009. — 672 с. — Дар автора.

Твердотельное моделирование в Autodesk Inventor [Текст] / В. Г. Концевич. — М.-Сп-б.-К. : ДиаСофт, ДМК Пресс, 2008. — 672 с. — Дар читача. — 30-00.

3. Основи комп’ютерних технологій Методические указания по курсу "Основы компьютерных технологий" [Текст] : для студ. и аспирантов всех форм обучения. Ч.1 : Основы WINDOWS / В. Г. Концевич, И. В. Баранова. — Сумы : СумГУ, 2000. — 76 с.
Опис документа ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/1227.pdf

Методические указания по курсу "Основы компьютерных технологий" [Текст] : для студ. и аспирантов всех форм обучения. Ч.2 : Текстовый редактор WORD / В. Г. Концевич, И. В. Баранова. — Сумы : СумГУ, 2000. — 110 с. — 2-26.
Опис документа ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/1228.pdf

Методические указания по курсу "Основы компьютерных технологий" [Текст] : для студ. и аспирантов всех форм обучения. Ч.3 : Основы профессиональной работы в Word / В. Г. Концевич, И. В. Баранова. — Сумы : СумГУ, 2001. — 100 с. 
Опис документа ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/1229.pdf
4. Управління ІТ-проектами
5. Основи автоматизованого проектування типових деталей машин
6. Системний аналіз та проектування КІС

НАУКОВА РОБОТА

Науковий напрямок досліджень:

Системне проектування інформаційних систем, розробка САПР компресорних машин, управління ІТ-проектами.

Участь у наукових проектах:

2008 - 2011 Впровадження сучасних інформаційних технологій для підвищення якості інженерної освіти.
Мiнiстерство освiти i науки України, № 0109U001481
2007 - 2009 Розробка науково-методичних основ автоматизованого проектування енергетичних машин та установок.
Мiнiстерство освiти i науки України, № 0107U001604

Список основних публікацій:

1. Концевич В.Г. Гайдабрус Б.В., Кирик Г.В. Системы удаленного мониторинга компрессорных станций концерна Укрросметалл как инструмента информационной поддержки этапа эксплуатации жизненного цикла // Вакуумная, компрессорная техника и пневомагрегаты. Сборник трудов  ІІІ Всероссийской молодежной научно-практической конференции 23 апреля 2010 МГТУ им. Баумана. – Москва, 2010 – С.129-136.
2. Концевич В.Г. Проблемы создания единого информационного пространства при внедрении CALS-идеологии на предприятиях компрессоростроительной отрясли // Вакуумная, компрессорная техника и пневомагрегаты. Сборник трудов ІІІ Всероссийской молодежной научно-практической конференции 23 апреля 2010 МГТУ им. Баумана. – Москва, 2010 – С.7-16.
3. Концевич В.Г. Гайдабрус Б.В., Матвієнко В.В. Особливості застосування системного підходу до розробки функціональних схем твердотільних моделей енергетичного устаткування // Геометричне та комп’ютерне моделювання. Збірник наукових праць. Наукове фахове видання. Харківський Держ.ун-т харчування і торгівлі. - Харків 2009.- Випуск 25.
4. Концевич В.Г. Твердотельное моделирование в Autodesk Inventor. – Киев, Москва: ДИА-СофтЮП, ДМК Пресс, 2008. – 672 с.
5. Концевич В.Г. Юскаєв В.Б. Створення твердотільних моделей машинобудівних виробів в Inventor. Навч. Посібник (Гриф МОН). - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 261с.
6. Концевич В.Г., Ващенко С.М. Применение системного подхода при конструировании кривошипно-шатунного механизма с целью уменьшения металлоемкости поршневого компрессора // Компрессорное и энергетическое машиностроение. 2007. - №1(7) – С.54 – 58.
7. Ващенко С.М., Концевич В.Г. Использование современных информационных технологий для повышения качества компрессорного оборудования // Компрессорное и энергетическое машиностроение. - №4(10). – 2007.
8. Ващенко С.М., Концевич В.Г.  Системная модель поршневого компрессора // Вісник Сумського державного університету. - №2(61). – 2004.
9. Концевич В.Г. Использование CALS–методологии при разработке САПР поршневых компрессоров // III межд. конф. «Системы проектирования, технологической подготовки производства и управления этапами жизненного цикла промышленного продукта. CAD/CAM/PDM - 2003». – Москва, 2003.
10. Концевич В.Г., Беков А.А. Выбор CAD–системы в машиностроении // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2006. – №2 (4). – С. 94 – 99.