Лабораторія інтелектуальних систем

Лабораторія інтелектуальних систем як функціональний підрозділ кафедри комп’ютерних наук Сумського державного університету орієнтована на виконання науково-дослідницької роботи в області інформаційного аналізу і синтезу адаптивних систем керування технологічними, економічними, екологічними та соціальними слабоформалізованими процесами на основі машинного навчання  та розпізнавання образів, включаючи системи штучного інтелекту, інтелектуальні системи обробки зображень медичних та біологічних об’єктів та системи  комп’ютеризації освіти. Більшість спеціалістів лабораторії проходили навчання в магістратурі за спеціальністю «Інформатика» та «Інформаційно-комунікаційні технології» або навчаються аспірантурі за спеціальністю 03.13.03 – системи та процеси керування, яка діє на  кафедрі комп’ютерних наук. Такий підхід дозволяє залучити талановиту молодь до наукової роботи кафедри,  надає можливість одержувати та удосконалювати теоретичні знання, сприяє  розвитку практичних навичок студентів в сфері сучасних комп’ютерних технології, створює умови для активізації дослідницьких робіт під час написання магістерських кваліфікаційних робіт та кандидатських дисертацій.

Склад лабораторії:

Д.т.н., професор Довбиш Анатолій Степанович, засновник та завідувач лабораторії з 2005 року. Основні напрями досліджень пов’язані з інформаційним аналізом і синтезом адаптивних систем керування, інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень та експертних систем для технологічних процесів. Поточні проекти направлені на розвиток інформаційно-екстремальної інтелектуальної технології аналізу і синтезу систем  керування слабоформалізованими процесами.

К.т.н., доцент Шелехов Ігор Володимирович, ввійшов до складу лабораторії з 2005 року. Основні напрямки  досліджень пов’язані з розробкою та впровадженням здатних до самонавчання систем керування складними хіміко-технологічними процесами. За результатами досліджень в 2010 році захищено дисертацію кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування в Харківському національному університеті «Харківський політехнічний інститут».

К.т.н., доцент Москаленко В’ячеслав Васильович, ввійшов до складу лабораторії з 2009 року. Основні напрямки досліджень пов’язані з технологіями штучного інтелекту (ШІ) в задачах керування, розпізавання образів та прогнозування. За результатами досліджень в 2014 році захищено дисертацію кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування в Харківському національному університеті «Харківський політехнічний інститут».

К.т.н., асистент Москаленко Альона Сергіївна, ввійшла до складу лабораторії з 2012 року.  Основні напрямки досліджень пов’язані з технологіями штучного інтелекту в задачах медичної діагностики, сегментації та розпізнаванні зображень. За результатами досліджень в 2017 році захищено дисертацію кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології в Харківському авіаційному інституті "ХАІ".

К.т.н., доцент Петров Сергій Олександрович, ввійшов до складу лабораторії з 2005 року. Основні напрямки  досліджень пов’язані з проектуванням систем керування дистанційним навчанням. За результатами досліджень в 2012 році захищено дисертацію кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології в Вінницькому національному технічному університеті.

К.т.н. Кузіков Борис Олегович, ввійшов до складу лабораторії в 2007 році. Основні напрямки  досліджень пов’язані з інформаційним аналізом і синтезом адаптивних систем дистанційного навчання. За результатами досліджень в 2014 році захищено дисертацію кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології в Харківському національному університеті «Харківський політехнічний інститут».

К.т.н., старший викладач Берест Олег Борисович, ввійшов до складу лабораторії з 2009 року. Поточні проекти пов’язані з розробкою інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень, що здатні функціонувати в режимах навчання, екзамену, самонавчання та факторного кластер-аналізу даних технологічних процесів вирощування монокристалів сцинтиляційних матеріалів.

Провідний фахівець Стадник Ганна Анатоліївна, ввійшла до складу лабораторії в 2009 році. Поточні проекти пов’язані з розробкою інтелектуальних діагностичних систем медичного спрямування.

Завершені проекти:

 • інформаційне, алгоритмічне та програмне забезпечення адаптивної системи керування процесу виробництва мінеральних добрив на ВАТ «Сумихімпром» (м. Суми);
 • інформаційно-екстремальних метод автофокусування електронного мікроскопу (ВАТ Selmi, м. Суми).
 • інформаційне, алгоритмічне і програмне забезпечення для адаптивної системи керування процесом вирощування монокристалів сцинтиляційних матеріалів («Інститут монокристалів» НАН і МОН України, м. Харків)
 • розробка науково-методичних основ інформаційно-екстремальної інтелектуальної  технології аналізу і синтезу навчання і самонавчання інтелектуальних систем;
 • інформаційне, алгоритмічне та програмне забезпечення адаптивної системи керування процесу виробництва фосфорної кислоти виробництва ВАТ «Сумихімпром»;

Активні проекти:

 • Мультиагентні системи прийняття рішень підтримки для діагностики онкологічної патології;
 • Інформаційне, алгоритмічне та програмне забезпечення системи розпізнавання медичних зображень;
 • Інформаційні системи ідентифікації особи за біометричними параметрами;
 • Інтелектуальна система керування навантаженням і ресурсами  розподіленого обчислювального середовища з підвищеною інформаційною безпекою.
 • «Інтелектуальна система діагностування та прогнозування перебігу і наслідків патологічного процесу» (ДР№0113U000134);
 • «Інтелектуальна система керування навантаженням і ресурсами розподіленого обчислювального середовища з підвищеною інформаційною безпекою» (ДР № 0115U000686);
 • «Інтелектуальний протез кінцівки, що самонавчається» (ДР№0117U002248) (науковий керівник - д.т.н., професор Довбиш А.С.);
 • «Інтелектуальна автономна бортова система безпілотного літального апарату для ідентифікації об’єктів на місцевості» (ДР№0117U003934) (науковий керівник - к.т.н. Москаленко В.В.)

Публікації співробітників лабораторії, що обліковуються веб-метричною базою SCOPUS:

 1. Dovbysh A.S. Information-Extreme Algorithm for Optimizing Parameters of Hyperellipsoidal Containers of Recognition Classes / A.S. Dovbysh, N.N. Budnyk, V.V. Moskalenko // Journal of automation and information sciences.− New York: Begell House Inc. − v44.i10.−2012.−P. 35-44
 2. Dovbysh A.S. Information-extreme algorithm for recognizing current distribution maps in magnetocardiography / A.S. Dovbysh, S.S. Martynenko,  A.S. Kovalenko, N.N. Budnyk // Journal of Automation and Information Sciences .– 2011.– V. 43.– № 2.–P. 63-70.
 3. Dovbysh A.S. Information-Extreme Information-Extreme Learning Algorithm for a System of Recognition of Morphological Images in Diagnosing Oncological Pathologies / A.S. Dovbysh, M.S. Rudenko //Cybernetics and system analysis. – 2014. – Vol. 50. – №1. – P. 157-163
 4. Dovbysh A.S. Information extreme model for forecasting the trends in exchange rates changes / A.S. Dovbysh, I.V. Shelekhov, A.V. Chala // Actual Problems of Economics. – 2012. – Vol. 138. - № 12. – P. 167-173.
 5. Dovbysh A.S. Size classification of chopped carbon fibers in the composite materials manufacturing / A.S. Dovbysh, À.F. Budnik, N.I. Andriienko// Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2010. – Vol. 2. - № 3. – P. 96-102.
 6. Dovbysh A.S. Self-learning grid-diagnostic center of telecommunication systems / A.S. Dovbysh, M.S. Rudenko // Microwave and Telecommunication Technology (CriMiCo), 23rd International Crimean Conference, 8-14 September. – New York: Wiley-IEEE Press. − 2013. – P. 358-359.
 7. Dovbysh A.S. Information-extreme cluster-analisis for self-learning GRID-centers / A.S. Dovbysh, S.A.S.M. Julgam // Microwave and Telecommunication Technology (CriMiCo), 22nd International Crimean Conference, 8-12 September. – New York: Wiley-IEEE Press. − 2012. – P. 413 – 414.
 8. Dovbysh A.S. Information-extreme algorithm for estimation of telecommunication GRID-system nodes / A.S. Dovbysh, V.V. Moskalenko //Microwave and Telecommunication Technology (CriMiCo), 2012 22nd International Crimean Conference. – New York : Wiley-IEEE Press. − P. 415 – 416.
 9. Dovbysh A. S. Intelligent Decision Support System for Medical Radioisotope Diagnostics with Gamma-camera / A. S. Dovbysh, V. V. Moskalenko, A. S. Rizhova, O. V. Dyomin // Journal of Nano- and Electronic Physics. – Sumy, Ukraine : Sumy State University. – 2015. – V. 7, No 4. – P. 04036-1 – 04036-7.
 10.  А. Рижова, та В. Москаленко, "Інтелектуальна діагностична система для радіонуклідного статичного обстеження," Журнал інженерних наук, т. 2, № 2, с. H1-H8, 2015.
 11. A. S Dovbysh, A. S Moskalenko, V. V. Moskalenko, and I. V. Shelehov, "Designing algorithms for optimization of parameters of functioning of intelligent system for radionuclide myocardial diagnostics", Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, no. 3/9 (81), pp. 11-18, 2016. doi:http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2016.71930.
 12. A. S Moskalenko, V. V. Moskalenko, S. Pimonenko, and A. Korobov, "Development of the method of features learning and training decision rules for the prediction of violation of service level agreement in a cloud-based environment", Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, no. 5/2 (89), pp. 26-33, 2017. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.110073.