Сумський державний університет відвідує акредитаційна комісія для освітньо-професійної програми "Інформатика" спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" за першим (бакалаврським рівнем) вищої освіти.

Голова комісії:

Романкевич Віталій Олексійович - професор кафедри системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, доцент

та член комісії:

Мацюк Олександр Васильович - доцент кафедри комп’ютерних наук Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, кандидат технічних наук, доцент.

Акредитаційна експертиза проходить з 3 по 5 червня 2019 року включно. 

Наказ Міністерства освіти та науки можна переглянути за посиланням.