ПРО КАФЕДРУ

Структурні підрозділи кафедри

Кафедра комп'ютерних наук складається з трьох секцій:

 • секції "Інформаційно-комунікаційні технології";
 • секції "Інформаційні технології проектування";
 • секції "Комп'ютеризовані системи управління".

Адміністрування кафедри виконує Центр керування кафедри у складі:

 • завідувач кафедри д.т.н, професор Анатолій Степанович Довбиш;
 • завідувач секції "Інформаційно-комунікаційні технології" к.ф.-м.н. Дмитро Володимирович Великодний;
 • завідувач секції "Інформаційні технології проектування" к.т.н., доцент Віра Вікторівна  Шендрик;
 • завідувач секції "Комп'ютеризовані системи управління" к.ф.-м.н., доцент Олексій Олександрович Дрозденко.

 Кафедра готує студентів за трьома ступенями вищої освіти:

 • бакалавр (термін навчання 3 роки 10 місяців)
  • за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»:
   • спеціалізація «Інформатика» (ІН);
   • спеціалізація «Інформаційні технології проектування» (ІТП);
   • спеціалізація «Інформаційно-комунікаційні технології» (ІКТ);
  • за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»:
   • спеціалізація «Комп'ютеризовані системи управління та робототехніка» (КСУ);
  • за спеціальністю 125 «Кібербезпека» (КБ);
 • магістр (термін навчання 1 рік 4 місяці або 1 рік 10 місяців)
  • за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»:
   • спеціалізація «Інформатика» (ІН),
   • спеціалізація «Інформаційні технології проектування» (ІТП);
   • спеціалізація «Інформаційно-комунікаційні технології» (ІКТ);
  • за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»:
   • спеціалізація «Комп'ютеризовані системи управління та робототехніка» (КСУ);
 • доктор філософії за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» (термін навчання 4 роки).

Підготовка фахівців проводиться відповідно до навчальних планів, що не тільки оптимально поєднують академічні та професійні вимоги, але і щорічно адаптуються до міжнародних стандартів і викликів IT-індустрії, узгоджуються з провідними українськими і міжнародними промисловими підприємствами, ІТ-компаніями, установами та організаціями державного і приватного сектору, європейськими партнерами (німецьким і польськими університетами).

Форми навчання: денна, заочна, дистанційна та змішана.

Мови навчання: українська, російська, англійська.