Комп'ютерні науки та інформаційні технології (ІН)

Галузь знань: Освітня програма:

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ІНФОРМАТИКА

АКТУАЛЬНІСТЬ

Сьогодення неможливо уявити без комп'ютерної техніки та інформаційних технологій. Їх стрімкий розвиток призвів до актуалізації багатьох проблем та складних задач, серед яких – задача створення сучасного прикладного та системного програмного забезпечення, орієнтованого під потреби конкретних користувачів, Web-дизайн, створення систем електронної комерції, баз даних, систем штучного інтелекту, проблеми комп'ютерної лінгвістики та комп'ютерної графіки, захисту інформації, тощо. Саме для вирішення вказаного кола задач і необхідні випускники спеціальності «Інформатика».

ПІДГОТОВКА

За період навчання студенти отримують неперервну наскрізну підготовку з сучасних технологій програмування, методів проектування програмного забезпечення, розробки Інтернет-додатків та Web-сайтів, створення ефективних структур баз даних, впровадження сучасних мережевих технологій, адміністрування розподілених комп’ютерних систем. Крім того, випускники набувають знання з аналізу і синтезу інтелектуальних систем різного призначення, у тому числі здатних самонавчатися, захисту інформації, розпізнавання образів, обробки надвеликих чисел, розподілених обчислень, штучних нейронних мереж, систем електронної комерції і т.д. Крім того, студенти спеціальності «Інформатика» мають можливість відвідувати спецкурси з програмування бізнес-систем від компанії 1-С, курси програмістів та тестувальників міжнародної корпорації NetCracker, курси мережевих адміністраторів компаній Cisco та Microsoft з отриманням відповідних міжнародних сертифікатів та дипломів та подальшим працевлаштуванням кращих випускників у відповідних компаніях.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Випускники працюють спеціалістами з розробки програмного забезпечення, інформаційної безпеки, керівниками проектів, системними адміністраторами комп’ютерних мереж, розробниками систем Internet-комерції, Web-дизайнерами. Також високий рівень підготовки фахівців у галузі фундаментальних наук надає їм можливість виконувати науково-дослідну роботу у галузі теоретичної (математичної) інформатики, працювати фахівцями з комп’ютерного моделювання та наукового програмування.