За кафедрою комп'ютерних наук закріплено 16 навчальних аудиторій, з яких 3 лекційні аудиторії та 10 комп’ютерних класів на 118 комп’ютерних робочих місця (в тому числі 2 аудиторії обладнані мультимедійним проектором та інтерактивною дошкою). Всі навчальні аудиторії підключені до локальної мережі та глобальної мережі Інтернет. Всі комп’ютерні класи використовуються для проведення лабораторних, практичних, семінарських занять, виконання курсових та кваліфікаційних робіт.