Документи для відділу аспірантури

  1. На початку навчання необхідно затвердити тему дисертаційної роботи (підготувати витяги з протоколів засідання кафедри та вченої ради факультету ЕлІТ), заповнити індивідуальний навчальний план аспіранта
  2. Наприкінці кожного року навчання необхідно підготувати такі документи: витяг з протоколу засідання кафедри (перший та другий рік, третій рік); витяг з протоколу засідання вченої ради факультету ЕлІТ (перший та другий рік, третій рік); звіт аспіранта; заповнити індивідуальний навчальний план на наступний рік.
  3. У разі зміни спеціальності та уточнення теми роботи необхідно підготувати на Вчену Раду університету (за 2-3 дні до її проведення, подавати Рубану Анатолію Івановичу) такі документи: витяг з протоколу засідання кафедри про уточнення теми та зміну спеціальності; витяг з протоколу засідання вченої ради факультету ЕлІТ про уточнення теми та зміну спеціальності.

Складання кандидатського іспиту зі спеціальності.

Для складання кандидатського іспиту зі спеціальності потрібні такі документи:

  • заява, підписана аспірантом, керівником, зав. кафедри, деканом;
  • реферат зі спеціальності;
  • відзив наукового керівника на реферат з оцінкою, який має бути завірений відділом кадрів;
  • додаткова программа, що розробляється науковим керівником та затверджується відповідними витягами з протоколів засідання кафедри та Вченої Ради факультету;
  • посвідчення про складання окремих кандидатських іспитів (філософії та іноземної мови, посвідчення видається відділом аспірантури після складання цих іспитів).

 

Освітньо-наукова програма

Освітньо-наукова програма

Шифр та назва наукової спеціальності

Ліцензований обсяг

Комп’ютерні науки

122 Комп’ютерні науки

21