На кафедрі здійснюється науково-дослідна робота за такими напрямами:

 • аналіз і синтез здатних навчатися (самонавчатися) інтелектуальних систем керування слабо формалізованими процесами (науковий керівник, д.т.н., професор А.С. Довбиш);
 • алгоритми та засоби інформаційної технології аналізу і синтезу системи керування навчальним процесом (науковий керівник, к.ф.-м.н., доцент В.О. Любчак);
 • математичні й обчислювальні моделі в економіці (науковий керівник член Американського математичного товариства, д.ф.-м.н., професор В.В. Калашников);
 • дослідження та створення засобів автоматизованого проектування енергетичних машин, впровадження інформаційних технологій при традиційній розробці машинобудівної продукції, а також роботи з енергозбереження в різних галузях економіки (науковий керівник к.т.н., доцент В.Г. Неня);
 • методологія синтезу об'єктно-орієнтованих систем управління (науковий керівник к.т.н., доцент В.Д. Черв'яков);
 • технічні засоби повітряно енергетичних комплексів, отримано два патенти (науковий керівник к.т.н., доцент Ю.Ф. Самедов);
 • інформаційно-вимірювальна техніка технологічних систем (науковий керівник к.т.н., доцент Г.І. Войченко).

На кафедрі виконується ряд держбюджетних програм:

 1. Розроблення науково-методичних основ та інформаційних засобів проектування здатних самонавчатися адаптивних систем керування технологічним процесом (науковий керівник – д.т.н., професор Довбиш А.С.);
 2. Теоретико-методологічні та технологічні засади системи управління вищим навчальним закладом як інноваційної (науковий керівник – професор Васильєв А.В.);
 3. Розробка науково-методичних основ автоматизованого проектування енергетичних машин та установок (науковий керівник – к.т.н., доцент Неня В.Г.);
 4. Багатовимірні системи управління технічними і технологічними об'єктами № 0113u004134 (науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент Соколов С.В.);
 5. Ресурсозбереження на стадіях життєвого циклу автоматизованих технологічних об'єктів №0113U004134 (науковий керівник - к.т.н., доцент Толбатов В.А.)
 6. Інтелектуальна система діагностування та прогнозування перебігу і наслідків патологічного процесу (ДР № 0113U000134)  (науковий керівник - д.т.н., професор Довбиш А.С.)
 7. Інтелектуальна система керування навантаженням і ресурсами розподіленого обчислювального середовища з підвищеною інформаційною безпекою» (ДР № 0115U000686)  (науковий керівник - д.т.н., професор Довбиш А.С.)
 8. Інтелектуальний протез кінцівки, що самонавчається (ДР0117U002248)  (науковий керівник - д.т.н., професор Довбиш А.С.)
 9. Інтелектуальна автономна бортова система безпілотного літального апарату для ідентифікації об’єктів на місцевості (ДР № 0117U003934)  (науковий керівник - к.т.н. Москаленко В.В.)

Дослідження, що проводилися в ході виконання держбюджетної теми, реалізовані у дисертаційних роботах Алексенко О.В., Ващенко С.М., Скаковської А.М., Козинця М.В., Шелехова І.В.

На кафедрі щорічно захищаються дисертації. Наприклад, у 2008-2010 роках захистили кандидатські дисертаційні роботи Ващенко С.М., Неня А.В., Скаковська А.М., Козинець М.В, Шелехов І.В., Журба В.О.

У 2013 році захистив дисертаційну роботу на тему "Інформаційна технологія аналізу динаміки процесів функціонування газотурбінної установки" асистент секціі КСУ Толбатов Андрій Володимирович.

У 2014 році захистив дисертаційну роботу на тему " Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень для автоматизації вирощування сцинтиляційних монокристалів із розплаву" аспірант секції ІКТ Москаленко В.В.

У 2017 році захистила дисертаційну роботу на тему "Моделі і методи інформаційної технології радіонуклідного діагностування патологій за умови неповної визначеності" аспірантка секції ІКТ Москаленко А.С.

Готуються до захисту дисертації "Ресурсозберігаюча електромеханічна система керування процесами руху несучого органу летучої пили" (Панич А.О., асистент секції КСУ).

На кафедрі комп'ютерних наук діє постійно діюча аспірантура.