Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у першому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальностей та напрямків, що, відповідно до наказу СумДУ № 0460-VI від 11.12.2020 року буде проводитись на базі кафедри комп'ютерних наук:

 

Назва
спеціальностей
та напрямків
Дати першого туру

Максимальна
кількість робіт
другого туру

Дати
другого туру
Місце проведення
другого туру
направлення підсумкова конференція
Секція ІКТ
Інформатика і кібернетика

до
25 січня
2021 р.

6 до
15 лютого
2021 р.
22-23 квітня
2021 р.

Вінницький національний технічний університет

http://studkonkurs.vntu.edu.ua/
Кібербезпека до
25 січня
2021 р.
3  до
15 лютого
2021 р.

 29-30 квітня
2021 року

Національний університет «Львівська політехніка»

 https://lpnu.ua/kiberbezpeka

Інженерії програмного забезпечення до
25 січня
2021 р.
3  до
15 лютого
2021 р.

14-15 квітня
2021 року

Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

https://tntu.edu.ua/?p=uk/news/4194

 Комп'ютерна інженерія  до
25 січня
2021 р.
 3  до
15 лютого
2021 р.
 23 квітня
2021 року

Одеська національна академія харчових технологій

https://www.onaft.edu.ua/all-ukrainian_student_scientific_works_ce

Комп'ютерні науки до
25 січня
2021 р.
3 до
15 лютого
2021 р.
20-21 квітня
2021 року

Центральноукраїнський національний технічний університет

http://www.kntu.kr.ua/?view=science&id=77

секція ІТП
Інформаційні системи та технології до
25 січня
2021 р.
3 до
15 лютого
2021 р.
26 квітня
2021 року

Хмельницький національний університет

http://konkurs.khnu.km.ua/konkurs-z-informatsijnyh-system-ta-tehnologij-2/

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті до
25 січня
2021 р.
3 до
15 лютого
2021 р.
2 квітня
2021 року

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

http://icte.mdpu.org.ua/zaproshuyemo-do-uchasti-u-konkursi-2/

Прикладна геометрія, інженерна графіка та технічна естетика до
25 січня
2021 р.
3 до
15 лютого
2021 р.
26-29 квітня
2021 року

Национальний технічний університет "Харьковский политехнический институт"

http://web.kpi.kharkov.ua/gmkg/2021-2/

секція КСУ
Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології до
25 січня
2021 р.
6 до
15 лютого
2021 р.
23 квітня
2021 року
Харківський національний університет радіоелектроніки
https://nure.ua/olimpiadi-konkursi/vseukrainskij-konkurs-studentskih-naukovih-robit/2020-2021-navchalnij-rik/konkurs-zi-specialnosti-avtomatizacija-ta-komp-juterno-integrovani-tehnologii
Електротехніка та електромеханіка до
25 січня
2021 р.
3 до
15 лютого
2021 р.
20-21 квітня
2021 року

Дніпровський державний технічний університет

http://elm-dstu-edu.org.ua/konkurs/

Електричні машини і апарати до
25 січня
2021 р.
3 до
15 лютого
2021 р.
29-31 березня
2021 року

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

http://www.kdu.edu.ua/new/stud_olimp_konkurs.php

Електроніка до
25 січня
2021 р.
3 до
15 лютого
2021 р.
21-23 квітня
2021 року

Національний університет «Чернігівська політехніка»

http://inel.stu.cn.ua/index.php/naukova-diyalnist/konkursi/elektronika-2021

Для участі у Конкурсі необхідно студентські наукові роботи повинні бути оформлені згідно з «Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук» за такими вимогами:

  • до кожної наукової роботи переможців першого туру Конкурсу додається анотація наукової роботи;
  • прізвища та ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва вищого навчального закладу в конкурсних роботах, а також в інших документах, замінюються шифром (не більше двох слів);
  • в окремому запечатаному конверті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника;
  • на Конкурс подаються наукові роботи, відповідно оформлені, а саме: текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль – 14, з одного боку аркуша паперу формату А4 (210×297 мм). Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків. Наукова робота обов’язково повинна мати назву, план, список використаної літератури;
  • до наукової роботи, в разі наявності, додаються акт про впровадження її результатів, копії патентів, статей автора, тощо;
  • креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на листі стандартного розміру.

УВАГА!!! Базовими вищими навчальними закладами зі згоди Всеукраїнського оргкомітету можуть бути внесені зміни щодо обсягу робіт, додаткових матеріалів тощо. Рекомендуємо уважно ознайомитися з переміком вимог на сторінках конкурсів.
Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог Порядку проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, базовий вищий навчальний заклад повертає її до СумДУ (обов’язково із зазначенням причин).

Наказ Сумського державного університету «Про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2020/2021 навчальному році»

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2020/2021 навчальному році»

Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

Положення про організацію Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у Сумському державному університеті