Кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями:

122 - КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня:

ІНФОРМАТИКА (профіль програми)

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ (профіль програми, дисципліни)

 

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня:

ІНФОРМАТИКА (профіль програми)

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ (профіль програми)

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ (профіль програми, дисципліни)

 

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня:

ІНФОРМАТИКА (профіль програми)

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ (профіль програми, дисципліни)

 

Освітньо-наукова програма третього рівня (доктор філософії)

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ (профіль програми)

 

125 - КІБЕРБЕЗПЕКА

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня:

КІБЕРБЕЗПЕКА (профіль програми, дисципліни) - детальніше на сайті

 

151 - АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО - ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня:

КОМП'ЮТЕРИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА РОБОТОТЕХНІКА (профіль програми, дисципліни)

 

Освітньо-професійна програма и другого (магістерського) рівня:

КОМП'ЮТЕРИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА РОБОТОТЕХНІКА (профіль програми, дисципліни)


Для забезпечення навчального процесу здобувачів функціонує лабораторія "Дистанційного навчання". Кафедра комп'ютерних наук органічно з'єднана з Центром комп'ютерних технологій університету (ЦКТ), який створює інформаційне забезпечення всіх ланок діяльності. Інтелектуальні та матеріальні ресурси ЦКТ також залучаються для практичної підготовки здобувачів.

Кафедра має філії на виробничих об’єднаннях ВАТ "Насосенергомаш", ВАТ«ВНДІАЕН», ВНДІ НВ ВАТ«Компресормаш», ВАТ "Сумихімпром", компанії NetCracker.

Секція КСУ має філії на великих сучасних підприємствах міста: ВАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе» та концерні «Укрросметал». На базі філій проводиться повний комплекс лекційних, практичних та лабораторних занять з дисциплін професійної підготовки безпосередньо на виробництві. Детальніше

Кращі студенти мають можливість проходити виробничу та переддипломну практику на цих підприємствах з метою подальшого працевлаштування.

Увага! У освітніх програмах можливі зміни, що вносяться рішенням вченої ради Сумського державного університету.