Направлення на виробничу(переддипломну) практику

Розподіл і направлення студентів на практику здійснює випускаюча кафедра. Студенти, які уклали контракти (договори) з підприємством про працевлаштування, направляються на виробничу практику за місцем контрактації.

Якщо підприємство-замовник не може забезпечити якісне проведення практики відповідно з її програмою, то студент направляється на практику на інше підприємство за погодженням з підприємством-замовником. Підприємство-замовник повідомляє ВНЗ листом про те, що воно не може забезпечити якісне проведення практики відповідно з її програмою. Цей лист не є підставою направлення студента на практику на інше підприємство. Для цього необхідно лист з підприємства, яке погоджується провести цю практику. Студенти, які не мають контрактів про працевлаштування, направляються на практику на підприємство, здатне забезпечити якісне проведення практики у відповідності з програмою і висловили письмову згоду на проведення практики з метою відбору студентів для контракції. По закінченні розподілу студентів по місцях практики видається відповідний наказ по ВНЗ і студентам видаються направлення на практику і посвідчення про відрядження.

Звіт з переддипломної практики За 3-4 дні до закінчення практики виконання  програмної частини має бути по суті завершено. На заключному етапі практики на підприємстві студент повинен:

а) оформити звіт з дотриманням встановлених вимог;

б) заповнити щоденник практики (приклад для магістрантів) із записом в ньому характеристик  керівників - від підприємства та викладача кафедри.

У характеристиках  керівників результати практики повинні бути оцінені за п'ятибальною системою. Процедура звітності студента за практику і отримання заліку полягає в захисті звіту перед комісією на кафедрі після повернення з практики.

Приклад оформлення звіту (титульний лист і звіт).