• Українська
 • English
 • Русский

Студенти спеціальності «Інформаційні технології проектування» відзначилися цього року не лише в науковій роботі. Успіхів досягли вони і в навчанні, показавши гарні знання в олімпіадах різного рівня.

Зокрема, навчальний центр Netcracker Tecnology Corp. при СумДУ проводив міські студентські олімпіади з програмування та «Software Quality Assurance (QA)». Високий рівень знань та якісне виконання конкурсних завдань дозволили нашим студентам посісти треті місця: Соболь Андрій (5 курс) – олімпіада з програмування, Рокитянський Андрій (4 курс) - олімпіада з QA.

Соболь Андрій поповнив свої здобутки ще двома перемогами на Всеукраїнських студентських олімпіадах. Так, на олімпіаді за напрямом підготовки «Комп’ютерні науки» (Харківський національному університеті радіоелектроніки) він посів третє місце (керівник – к.т.н. Ващенко Світлана Михайлівна).

Дипломом другого рівня Соболь Андрій був відзначений у 17-й Міжнародній заочній олімпіаді «Системи автоматизованого проектування та комп’ютерне моделювання в машинобудуванні» (керівник к.т.н., доц. Концевич Валерій Георгійович). Олімпіада проводилася Хмельницьким національним університетом, в ній прийняли участь 93 учасника з 26 ВНЗ України, Росії, Білорусі.

Щиро вітаємо переможців і бажаємо успіхів у майбутньому!

Home Науково-дослідна робота
Науково-дослідна робота PDF Друк e-mail

На кафедрі здійснюється науково-дослідна робота за такими напрямами:

 • аналіз і синтез здатних навчатися (самонавчатися) інтелектуальних систем керування слабо формалізованими процесами (науковий керівник, д.т.н., професор А.С. Довбиш);
 • алгоритми та засоби інформаційної технології аналізу і синтезу системи керування навчальним процесом (науковий керівник, к.ф.-м.н., доцент В.О. Любчак);
 • математичні й обчислювальні моделі в економіці (науковий керівник член Американського математичного товариства, д.ф.-м.н., професор В.В. Калашников);
 • дослідження та створення засобів автоматизованого проектування енергетичних машин, впровадження інформаційних технологій при традиційній розробці машинобудівної продукції, а також роботи з енергозбереження в різних галузях економіки (науковий керівник к.т.н., доцент В.Г. Неня);
 • методологія синтезу об'єктно-орієнтованих систем управління (науковий керівник к.т.н., доцент В.Д. Черв'яков);
 • технічні засоби повітряно енергетичних комплексів, отримано два патенти (науковий керівник к.т.н., доцент Ю.Ф. Самедов);
 • інформаційно-вимірювальна техніка технологічних систем (науковий керівник к.т.н., доцент Г.І. Войченко).

Викладачами і аспірантами кафедри виконано та впроваджено такі наукові розробки:

 • створено науково-методичні основи інформаційно-екстремальної інтелектуальної (ІЕІ) технології аналізу та синтезу здатних навчатися (самонавчатися) адаптивних інтелектуальних систем;
 • розроблено інформаційне, алгоритмічне та програмне забезпечення адаптивної системи керування виробництвом складних мінеральних добрив і фосфорної кислоти у ВАТ "Сумихімпром";
 • розроблено і запатентовано метод автофокусування електронного мікроскопа виробництва ВАТ Selmi (м.Суми) за зображенням зразка, що досліджується.
 • на замовлення Сумської обласної державної адміністрації на кафедрі проводиться розробка закритої програмно-інформаційної автоматизованої системи моніторингу споживання енергоносіїв закладами бюджетної сфери. Метою роботи є створення класифікації щодо видобувних та відновлюваних ресурсів, розрахунок їх калорійності та побудування тарифної сітки. В автоматизованому режимі обчислюються вартісні та енергетичні показники. Різні зрізи даних дають можливість керівництву аналізувати стан та можливість економії бюджетних коштів та підтримувати оптимальні кліматичні умови;
 • впроваджено комп'ютеризовану систему управління насосною станцією комунального водопостачання.

На кафедрі виконується ряд держбюджетних програм:

 1. Розроблення науково-методичних основ та інформаційних засобів проектування здатних самонавчатися адаптивних систем керування технологічним процесом (науковий керівник – д.т.н., професор Довбиш А.С.);
 2. Теоретико-методологічні та технологічні засади системи управління вищим навчальним закладом як інноваційної (науковий керівник – професор Васильєв А.В.);
 3. Розробка науково-методичних основ автоматизованого проектування енергетичних машин та установок (науковий керівник – к.т.н., доцент Неня В.Г.);
 4. "Багатовимірні системи управління технічними і технологічними об'єктами" № 0113u004134 (науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент Соколов С.В.);
 5. "Ресурсозбереження на стадіях життєвого циклу автоматизованих технологічних об'єктів" №0113U004134 (науковий керівник - к.т.н., доцент Толбатов В.А.)

Дослідження, що проводилися в ході виконання держбюджетної теми, реалізовані у дисертаційних роботах Алексенко О.В., Ващенко С.М., Скаковської А.М., Козинця М.В., Шелехова І.В.

На кафедрі щорічно захищаються дисертації. Наприклад, у 2008-2010 роках захистили кандидатські дисертаційні роботи Ващенко С.М., Неня А.В., Скаковська А.М., Козинець М.В, Шелехов І.В., Журба В.О.

У 2013 році захистив дісертаційну роботу на тему "Інформаційна технологія аналізу динаміки процесів функціонування газотурбінної установки" асистент секціі КСУ Толбатов Андрій Володимирович.

Готуються до захисту дисертації "Ресурсозберігаюча електромеханічна система керування процесами руху несучого органу летучої пили" (Панич А.О., асистент секції КСУ).

На кафедрі комп'ютерних наук діє постійно діюча аспірантура по спеціальності 05.13.03 "Системи та процеси керування".